Kruispunt Diaconaal Café

Over Kruispunt Diaconaal Deventer

Het Kruispunt Diaconaal Deventer komt voort uit het project Zorgzame Kerk dat de Protestantse Kerk Nederland afgelopen jaar in Deventer heeft gedaan. Daaruit ontstond een interkerkelijke samenwerking, onder aanvoering van Peter Paul Bieckmann, die men wilde bestendigen na afloop van het project.

In juni 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle kerken op de hoogte zijn gebracht van dit initiatief en heeft men breed ingestemd met de plannen om tot oprichting te komen. Op 7 maart 2016 werd de oprichting officieel.

Het is een platform waarin de parochie als participant deelneemt. Vanuit het pastoraal team is diaken Marc Brinkhuis hier bij betrokken. Ook de PCI gaat zich naar verwachting aansluiten.