Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Stichting Present

Samen met collega's, clubgenoten, kerkgenoten of vrienden je inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het noaberschap terugbrengen in de maatschappij. Stichting Present Deventer verbindt mensen met elkaar. Ook nu zijn er nog steeds veel mensen die hulp willen geven. En er zijn mensen die hulp nodig hebben. Op een bijzondere manier brengt Present ze bij elkaar. Zodat men elkaar werkelijk ontmoet en werkelijk iets voor elkaar betekent.

De Heilige Lebuinus parochie onderhoudt een warm contact met Present en moedigt haar parochianen aan zich via Present in te zetten.

Present vervult de functie van makelaar voor het uitvoeren van korte, overzichtelijke projecten door bestaande of te vormen groepen uit kerken, bedrijven, verenigingen en andere organisaties. Ze hanteert daarbij een unieke formule, ze vraagt deze groepen om zich eenmalig in te zetten en daarbij zelf aan te geven welke activiteit zij willen uitvoeren en het tijdstip waarop zij ingezet willen worden.

Dit aanbod van de goep brengt Present onder de aandacht van de maatschappelijke organisaties in haar netwerk. Dat zijn de professionele instanties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt daarbij denken aan instanties zoals vrouwenopvang, verslavingszorg, thuiszorg en bv. woonvoorzieningen voor ouderen of voor mensen met beperkingen. Zij zoeken in hun cliëntenbestand naar een situatie die bij het aanbod van de groep past. Daarna verzorgt Present de match en begeleiden zij de voorbereiding en de inzet van de groep.

Kijk voor meer informatie over Stichting Present op: www.stichtingpresent.nl.

 
mensen stichting present lang 660p