Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Een volle kerk: 360 personen. Voorgangers: Pastoor Ronald Cornelissen en het
gehele pastorale team, met misdienaars en acolieten uit de gehele parochie. Het
Caeciliakoor van de Broederen zong de Sint Jansmis van Mazijk o.l.v. Ton
Zwartkruis, tevens organist.

Hieronder: de kern van de zaak.

In de lezingen en de overweging presenteerde het gehele team het thema van het komende jaar 2019: de 'zaligsprekingen' uit Matheus 5, 1 -12a:

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op  en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus.

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op  en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus.

Zalig de armen van geest,  
   want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
   want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
   want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
   want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
   want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt,
   vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil.
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.