Nieuw waarderingsteken voor vrijwilligers

Lebuinuspenning

Geachte medeparochianen, 

De katholieke kerk kent een aantal kerkelijke en pauselijke onderscheidingen als waardering voor de inzet van vrijwilligers van de parochie.
Het parochiebestuur en pastoraal team willen graag waardering laten zien voor parochianen die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap. Ze doen dat in woorden door ‘dank je wel’ te zeggen en in de vrijwilligersavonden met een hapje en een drankje die per geloofsgemeenschap worden georganiseerd. Immers: de inzet van alle vrijwilligers maakt onze gemeenschap vitaal!
Naast deze vormen van waardering bestaat er al wat langer de wens om die parochianen die zich extra inzetten voor de gehele parochie een bijzondere waardering toe te kennen. Het bestuur en team hebben daarom besloten tot een verandering die meer recht moet doen aan de specifieke waardering van vrijwilligers. 

Lebuinuspenning 

Pastoraal team en parochiebestuur zijn in overleg met de pastoraal coördinatoren op zoek gegaan naar een waarderingsteken voor vrijwilligers die zich actief in zetten op het brede front van taken binnen onze eigen Lebuinusparochie. Dit moest een eigen onderscheiding zijn die de waardering in voldoende mate uit kan drukken. 
Deze is gevonden in een mooie Lebuinuspenning met certificaat. Ook is er gewerkt aan criteria voor deze penning, waardoor tot uiting zal komen dat de parochiaan die wordt voorgedragen, een bijzondere verdienste heeft geleverd.
Met deze verandering in waarderingstekens wordt meer recht gedaan aan waardering voor vrijwilligers binnen onze eigen Heilige Lebuinus Parochie.
In de bijlage leest u de criteria voor het toekennen van de Lebuinuspenning. 

Algemene criteria voor toekenning Lebuinuspenning 

  • Alle parochianen kunnen personen voor toekenning van de penning bij de coördinatoren, pastoraal team of het bestuur voordragen met goed gemotiveerde argumenten;
  • De penning wordt uitgereikt aan personen die zich in hoge mate door hun inzet en bijdrage verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lebuinusparochie. Dat wil zeggen eenzeer waardevolle functievervulling die aanzienlijk boven de normale functie uitoefening uitgaat en/ of een zeer goede functievervulling onder extreme omstandigheden. De Gregoriuspenning komt per 1 januari 2018 te vervallen;
  • Het bestuur is als enige bevoegd deze penning uit te reiken;  
  • Iedere parochiaan heeft het recht van voordracht, maar kan aan deze voordracht geen rechten ontlenen ten aanzien van de toekenning en uitreiking van de penning;
  • Aanvraag en/of afwijzing van de penning gebeurt door het bestuur onder strikte geheimhouding. Bij afwijzing van de voordracht wordt geen motivering van afwijzing verstrekt.

Lebuinuspenning

Uitgegeven Lebuinus oorkondes en plaquettes