Bathmenseweg 37,7434 PX Lettele,Kerk lettele
Tellefoon 0570-551269, bij geen gehoor 06-10863718
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rekeningnr: Kerkbalans - NL75RABO 0146203798
Misintenties - NL30RABO 0163837074

Bij vragen:
contactpersoon Joke Haverkamp, tel. 06 -10 86 3718
Contactpersoon 't Zout:
Hanneke Miedema - e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veel kun je terug kijken op facebook, zowel van Lettele en Schalkhaar.
lettelefacebookschalkhaar


Kerkdiensten deze week.kerkdiensten
Woensdag 19 mei 10.30 uur, Nicolaaskerk Lettele, Ontmoetingsviering, voorganger.

Zondag 23 juni 9.00 uur, Woord-communie viering, voorganger Elsbeth Wubbe en Willy Kl. Koerkamp, Cantors koor.

 


Ontmoetingsviering,
Op woensdag 19 juni a.s. is de volgende ontmoetingsviering. Inloop vanaf 10.30 uur met een kop koffie of thee, waarna om 11.00 uur de communieviering begint. Na afloop is er nog gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop soep en een broodje. Voorganger is pastoraal werker Lonneke Gunnink- van den Berg. Graag opgave voor deelname vóór 17 juni bij Frans Brinkhof. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u dit ook aangeven.


Vrijwilligersmiddag zondag 21 juli,
Onze geloofsgemeenschap kan niet zonder haar vrijwilligers! Daarom organiseren wij ook dit jaar voor al onze toegewijde vrijwilligers een gezellige middag om hen te bedanken voor hun inzet. Alle vrijwilligers zijn samen met hun partner en/of gezin van harte welkom in de tuin van de pastorie op zondag 21 juli tussen 13.30 en 17.00. We willen deze middag gezellig samenzijn en samen lekker eten. Vrijwilligers kunnen zich opgeven door het bijgevoegde opgave formulier in te vullen.


Openluchtviering Bathmen, Okkenbroek en Lettele,bol
Op zondag 30 juni a.s. om 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische openluchtviering van de kerken van Bathmen, Okkenbroek en Lettele; dit jaar op het erf van de familie Stoevenbelt, Oerdijk 196 in Okkenbroek. Voorgangers zijn ds. Gert Wijnstok en pastoraal werker Lonneke Gunnink-van den Berg. De zang wordt verzorgd door het Oecumenische koor Con Amore. Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.


Eerste Heilige Communie,communie
Na enkele maanden van voorbereiding hebben op zondag 21 april jl. vijf kinderen uit onze parochie gemeenschap tijdens een feestelijke viering hun eerste H. Communie ontvangen. Onze hartelijke felicitaties hierbij gaan naar Juno Somsen, Aukje, Eefke, Hiske en Jinthe Adema en hun ouders.

 


Misintenties,
Op vrijdagmorgen is er geen eucharistieviering meer in onze kerk. Regelmatig komen er verzoeken binnen voor misintenties voor deze vieringen. Deze intenties worden dan in het eerstvolgende weekend gelezen. Ook als er voor bijzondere of doordeweekse feestdagen een misintentie wordt aangevraagd, wordt deze het eerstvolgende weekend gelezen. Het is ook mogelijk om een misintentie aan te vragen voor een ontmoetingsviering. Wilt u graag een misintentie aanvragen voor tijdens een eucharistieviering, houdt er dan rekening mee dat er niet elk weekend een eucharistieviering is. Op dit moment is in het eerste en derde weekend van de maand een viering met een voorganger vanuit het pastoraal team. Dit kan zowel een eucharistie- als een woord- en communieviering zijn. Het tweede en vierde weekend gaat een parochianenvoorganger voor in communie- of gebedsviering. In 't Zout staat elke maand het rooster van de vieringen. Hoe het in 2025 gaat, is nog niet geheel duidelijk, daar zal nader bericht over volgen. Kijk op de website, daar staat de juiste informatie.


Actie Kerkbalans 2024,
Fijn dat veel parochianen het belang van alle activiteiten steunen met een financiële bijdrage. Er is tot heden een bedrag van € 20.445,- toegezegd. Ook willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de Aktie Kerkbalans. Hebt u nog geen bijdrage gedaan? U kunt nog altijd uw bijdrage overmaken op NL75 RABO 0146203798.
Gevers, hartelijke dank voor uw bijdrage, zodat we samen kunnen bouwen aan een mooie toekomst.


Pastor Fons Zandbelt 60 jaar priester, 28 juli om 10.30 uur in de H. Nicolaskerk in Schalkhaar.
In juli dit jaar is het 60 jaar geleden dat ik tot priester ben gewijd. Ik heb in diverse kerken (van ons aartsbisdom Utrecht) als priester werkzaam mogen zijn (Houten, Groenlo, Borne, Arnhem, Enschede, Utrecht en Kampen). In 2008 ben ik met emeritaat gegaan, en in Schalkhaar gaan wonen. Ook in deze omgeving heb ik gelukkig de kans gekregen om regelmatig door de weeks en zondags de eucharistie te vieren. Ik heb altijd met veel genoegen mijn priesterambt uitgeoefend, niet alleen ten bate van parochianen, maar ook samen met u. Het werd steeds meer "samen kerk zijn": in Jezus' naam de sacramenten vieren, de blijde boodschap doorgeven en levend houden, en samen "herder", "pastor" zijn voor en met elkaar. Helaas werd ik eind juni vorig jaar onverwacht getroffen door een (gelukkig licht) herseninfarct. Ik was zeer geroerd vanwege de vele liefdevolle tekenen van betrokkenheid, die ik toen heb mogen ontvangen. Gelukkig ben ik nu weer aardig goed opgeknapt. Maandelijks vier ik weer in enkele verzorgingshuizen en een paar andere kerken de eucharistie; en 's zondags assisteer ik vaak als concelebrant in de eucharistie, of als hoofdcelebrant, terwijl een diaken of pastoraal werker de preek verzorgt. Ik ben blij dat ik zo als priester kan blijven functioneren. Ik vind het zo voldoende. In overleg met vicaris Ronald Cornelissen mag ik mijn 60-jarig priesterjubileum gaan vieren op zondag 28 juli om 10.30 uur in de H. Nicolaskerk in Schalkhaar tijdens een feestelijke eucharistieviering. Op het eind is er ook gelegenheid tot gelukwensen in de kerk. We hopen dat velen met mij dit jubileum uit dankbaarheid gaan meevieren. U bent van harte welkom.
Fons Zandbelt,
De Lindenhof 39, 7433 BE Schalkhaar
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06-23 92 35 99

zandbelt
Fons Zandbelt, 1ste Eucharistieviering 26-07-1964 in Lettele. Na zijn Priesterwijdig.


Overleden Hein Lorkeers,
Hein geboren 14 oktober 1945 en overleden op 16 april 2024.
Het is moeilijk te begrijpen zo plotseling op het land, waar hij aan het werk was. We wensen de familie veel sterkte toe.

Overleden Gerrit te Riele,
Op maandag 23 februari is overleden Gerhardus Henricus Laurentius te Riele . We wensen de familie veel sterkte toe.

Overleden Sia Kleine Koerkamp,
Op maandag 29 januari is overleden Sia Kleine Koerkamp. De gebedsviering zal plaatsvinden op maandag 5 februari om 11.00 uur in de Nicolaaskerk te Lettele. We wensen de familie veel sterkte toe.

Overleden Willy Zandbelt,
Op vrijdag 19 januari is overleden Willy Zandbelt, er is gelegenheid tot afscheid te nemen en de familie te condoleren op dinsdag 23 januari om 19.00 tot 19.30 uur in de Nicolaaskerk te Lettele. We wensen de familie veel sterkte toe.