Nieuws

Wat is het nieuws van de Heilige Lebuinusparochie?

Oecumenische vespers in de adventstijd

In de adventstijd kunt op meerdere plaatsen deelnemen aan oecumenische vespergebeden.belief 22190 1280

Samen zingen, naar Bijbelteksten luisteren, bidden en mediteren...

In Olstkunt u terecht in de Dorpskerk op de vrijdagavonden 8, 15 en 22 december van 19.30 tot 20.00 uur.

Op de zaterdagen 9 en 23 december bent u welkom in de Dorpskerk in Bathmen om 19.00uur

Lees het hele bericht

Vier Kerstmis in onze kerken (met het hele gezin)

Wij heten u van harte welkom in onze kerken. Altijd, maar natuurlijk zeker ook met Kerstmis!logo vier.nu kerstmis rgb
Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen met Kerstmis, De vieringen met een ster.jpeg zijn bijzonder geschikt voor (kleine) kinderen.

Wees welkom!

Zondag 24 december Kerstavond  
Boskamp 16.00 parochiaanvoorganger oecumene      ster.jpeg kinderkoor
Broederen 16.00 G. de Bekker gebed / gezin ster.jpeg Spirit
Schalkhaar 16.00 L. Gunnink-v.d. Berg gebed / gezin ster.jpeg Youngest Voices XL
Lettele 18.00 L. Gunnink-v.d. Berg gebed / gezin ster.jpeg Youngest Voices XL
Boskamp 20.00 R. Cornelissen en M. Brinkhuis eucharistie gemengd
Wijhe 20.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie Caecilia
Broederen 22.00 R. Cornelissen en M. Brinkhuis eucharistie Magnificent
Schalkhaar 22.00 G. de Bekker eucharistie Brugkoor
         
Maandag 25 december Kerstdag  
Boerhaar 09.00 G. de Bekker eucharistie Caecilia
Boskamp 09.00 L. Gunnink- v.d. Berg communie  
Lettele 09.00 R. Cornelissen eucharistie Cantores
Broederen 10.30 R. Cornelissen eucharistie Caecilia
Schalkhaar 10.30 L. Gunnink- v.d. Berg communie Nicolaaskoor
Lettele 11.30 parochiaanvoorganger Rond de Stal ster.jpeg  
         
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag  
Broederen 10.30 G. de Bekker eucharistie Caecilia
Schalkhaar 14.00 parochiaanvoorganger Kindje Wiegen ster.jpeg  

 

 

Lees het hele bericht

Amnesty International schrijfactie in onze kerken

Al vele jaren verzamelt een werkgroep in Boskamp en Wijhe handtekeningen, en stuurt die met een bemoedigende kaart naar een politiek gevangene of diens familie.
Ook dit jaar kunt u meedoen met de handtekeningenactie!
*op zondag 3 december vóór en na de viering van 9.00 uur
*op zondag 10 december vóór en na de viering van 10.30 uur
*op zondag 17 december vóór en na de viering van 9.00 uur.
Warm aanbevolen!

Lees het hele bericht

Gebed om ontferming van de aartsbisschop van Canterbury

Oorlog in Israël en Gaza, oorlog in Oekraïne, in Congo, in Yemen, in Afghanistan....zoveel brandhaarden, uitbarstingen van haat en geweld
Soms vind je de woorden niet meer om zoveel menselijke ellende in een gebed naar God te brengen.
Dan kunnen we bidden met de woorden van een ander.
Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, het volgende gebed.

Heer, ontferm u
God van gerechtigheid en mededogen

Wij roepen tot U
voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen Israëli’s en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.
Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.
Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.
Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt.
Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen
die zich klaarmaken voor het front
en de last dragen van wat anderen hebben gedaan
of van wat van zal worden gevraagd.
Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden;
dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt.
Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die levenslang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar dat niet te vinden is.
Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners
die hun eigen leven op het spel zetten
om dat van anderen te redden.
Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen
en geweld met geweld beantwoorden.
Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen.
Heer, ontferm U.

Voor vredestichters
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
en gehoord worden.
Heer, ontferm U .

Almachtige en liefdevolle God.
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en brengvrede over dit geteisterde land.

Gebed van Justin Welbey,
Aartsbisschop van Canterbury

Lees het hele bericht

Laat de wapens zwijgen!

In een korte verklaring sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan bij de woorden van paus Franciscus over de situatie in het Heilig Land: “In Gods naam, laat de wapens zwijgen.” De hele verklaring, die op vrijdag 17 november werd gepubliceerd, luidt als volgt:

“Op 7 oktober werd Israël opgeschrikt door een omvangrijke aanslag. In enkele dagen werden 1.400 mensen gedood of zijn in gijzeling genomen. Wij zijn nu vijf weken verder en door de aanhoudende strijd zijn duizenden mensen gedood. In Gaza is een trieste situatie ontstaan. Deze cyclus maakt de harten hard. In het land waar God in Christus onze wereld heeft aangeraakt, heerst bij velen angst en verdriet.

Niet alleen in het Heilig Land leidt wapengeweld tot grote onderlinge spanningen. Wij maken ons zorgen over een oplaaiend antisemitisme en over een afkeer van moslims in ons eigen land. Laten wij beseffen dat ieder mens een schepsel van God is en daarom met respect moet worden behandeld. De bescherming van de menselijke waardigheid en onderlinge solidariteit zijn altijd en ook nu ontzettend belangrijk.

Wij onderschrijven de woorden van paus Franciscus: ‘Ik blijf denken aan de ernstige situatie in Palestina en Israël, waar zoveel mensen het leven hebben verloren. In Gods Naam, laat de wapens zwijgen.’ Alleen door dialoog kan een uitweg voor de grote problemen worden gevonden. Als bisschoppen van Nederland roepen wij onze gelovigen op tot een aanhoudend gebed tot verzoening en gerechtigheid voor Palestijnen en voor Joden.”

17 november 2023

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Lees het hele bericht