engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Hebt u ooit goed gekeken naar de glas-in-lood ramen, die te vinden zijn in de dagkapel van de RK-kerk van Wijhe?
Ze zijn gemaakt door glazenier Willem Mengelberg te Zeist en in 1947 aangebracht ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Ze beelden uit (van boven naar onder) "De Trekkers" (mensen die van het westen naar Overijssel trokken op zoek naar voedsel), "Maria Koningin van de Vrede" (Maria als hoop voor de mensen in bittere tijden en hun dankbaarheid voor de overwinning) en "De Opvang van Kinderen" (de ondervoede kinderen vonden in Wijhe een veilig thuis). Tijdens de viering van 11 april stond voorganger Willy van Bussel even stil bij deze ramen.

Bezoek ook eens de dagkapel en bekijk de ramen eens goed!