engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Overweging 21e zondag door het jaar (door parochiaanvoorganger Williy van Bussel  uit Wjhe)
Kiezen voor Hem, staat er vandaag voor op ons misboekje. Iedere dag, op zoveel momenten van de dag, maken we keuzes. Talloze keuzes per dag. Heel alledaagse. Over wat voor kleding we zullen aantrekken, of we op de fiets naar de winkel gaan of toch de auto even pakken, over wat we zullen gaan eten, welke boeken we lenen bij de bieb of naar welk tv programma we vanavond gaan kijken. Ook maken we in ons leven grote keuzes, levenskeuzes, als we iemand vinden waarvan we gaan houden om samen het leven te gaan delen. Als we verhuizen vanwege een nieuwe baan of emigreren gaan voor een nieuwe toekomst over de grens.
Het zijn allemaal keuzes, belangrijke en onbelangrijke, maar in het licht van de levenskeuze die ons vandaag wordt voorgelegd van een heel andere orde. God nodigt ons uit te kiezen voor Hem, het is de grootste keuze waarvoor we in ons leven worden gesteld, kiezen voor God, omdat het uitstijgt boven alles wat ons hier op aarde bindt.
Jozua houdt het volk dat net is aangekomen in het Beloofde Land de keuze voor: gaan we verder met God die ons hier gebracht heeft?  Gaan we inderdaad bouwen aan een land en een volk die gebouwd zijn op de waarden die we ontdekt hebben tijdens die woeste tocht door de woestijn: op de Tien geboden, op de zorg voor de kwetsbaren, aandacht voor de sabbat, gastvrijheid voor vreemdelingen, eerlijkheid en betrouwbaarheid enz.
Keuze voor God betekent leven vanuit die waarden en ontdekken dat je daarin  ruimte vindt om te leven.
Mensen zeggen soms: “kiezen voor God is het einde van alles wat leuk is in het leven”.
Geloof hangt in die vooroordelen samen met van alles wat niet mag, het moeten gehoorzamen aan allerlei strenge oude geboden, beperkende levensregels en verouderde rolpatronen, en vooral dus met de gedachte dat de mens wordt beknot in zijn doen en laten. Iemand die voor een leven met God kiest zal die keuze dus nogal eens moeten uitleggen of verdedigen.
In deze tijd, een samenleving en een cultuur waarin menselijke waardigheid, onderlinge gelijkwaardigheid, vrijheid van spreken en denken, en mogen zijn wie je bent terecht een groot goed is, is het niet simpel om openlijk een gelovig mens te zijn. Extremisme binnen religies in de wereld, ook al hebben ze niets met ons geloof van doen, helpt daarbij ook niet mee.
Wordt je in je leven beknot als je voor het geloof kiest? Kiezen voor God betekent inderdaad dat veel zaken gerelativeerd worden die in onze cultuur als noodzakelijk of een verworven recht worden beschouwd. Juist daarin schuilt de vrijheid, dat je niet met de massa hoeft mee te lopen, maar andere keuzes maakt, vooral ook waar het gaat om onderlinge liefde en zorg voor je naaste. De eisen van de samenleving waarin je nu eenmaal leeft worden dus niet vervangen door de eisen van God, maar krijgen een ander aandachtspunt. Daar nodigt Jezus ons toe uit.
Het evangelie van vandaag begint op een punt waar duidelijk iets aan vooraf gaat. Het gaat over brood. Nadat Jezus duizenden mensen gevoed heeft met 5 broden en 2 vissen trekt Hij zich terug. De leerlingen gaan met een boot naar de andere kant van het meer. Tijdens die toch voegt Jezus zich weer bij hen, lopend over het water. Als zij aan land komen wacht hen weer een menigte in afwachting van het brood dat Jezus hen geven zal. Maar de echte diepere betekenis van dat Brood ontgaat hen nog.
Het manna in de woestijn en het brood bij het meer waren voedsel voor het lichaam. Het echte Brood uit de hemel is voedsel voor de ziel. De verwijzing naar stuitende taal waar dit evangeliedeel mee begint zijn de woorden waarin Jezus uitlegt dat Hij het lichaam en bloed is dat als voedsel voor de mensen leven geeft. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit Brood eet zal eeuwig leven. Het is maar moeilijk te begrijpen voor velen om Hem heen.
Jezus geeft in het evangelie zijn leerlingen de ruimte om hun eigen keuze te maken en hun eigen weg te vervolgen. Aan het einde van dit lange zesde hoofdstuk van Johannes, na het lange en moeilijk te bevatten gesprek over het voedsel ten leven, biedt Jezus zijn leerlingen een keuzemoment. God dringt zich niet op. Hij nodigt uit. Hij wil slechts in vrijheid gezocht en bemind worden. Een groot aantal leerlingen verlaat Hem, de Twaalf echter blijven Hem volgen en Petrus getuigt van zijn geloof.
Na dat wonderlijke breken en delen van brood en vis, heeft Jezus de kring om Hem heen proberen binnen te voeren in het geheim van het leven met God. Hij heeft hen proberen duidelijk te maken hoe een mens zich kan laten voeden door God. Het voedsel dat God geeft is nergens te koop en is anders dan alle materiële overvloed die we dagelijks over ons uitgestort krijgen. De levenswandel van Jezus zelf is het voedsel dat een mens helpt om een weg te vinden die van blijvende waarde is. Wanneer het ons lukt om in navolging van Hem te leven, worden we gevoed door diezelfde Geest die in Jezus aanwezig was. Deze Geest van de Eeuwige God, die in Christus zichtbaar is geworden, leren we dan steeds beter kennen als bron van leven, als bron van eeuwig leven.
Zo wordt het Beloofde Land ook voor ons een realiteit als wij de juiste keuze maken en voor God kiezen. Het is immers geen geografische aanduiding, maar een naamgeving voor een spirituele, geestelijke manier van leven. Het is een ander woord voor Gods Rijk waarin de gelovige mens samen met de mensen om zich heen voortdurend bewust leeft volgens Jezus voorbeeld, in de nabijheid van God. Jezus nodigt ons uit, de keuze is aan ons.