Corona

 Geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Het pastoraal team heeft de planning van de vieringen in onze parochie aangepast aan deze regels. Het vieringenrooster is aangepast en verschijnt zo snel mogelijk hier op de website.  Op Kerstavond, 24 december wordt de H. Mis in een livestream gevierd door de pastores om 20.00 uur. Bij de viering kunnen geen gelovigen aanwezig zijn. Wij houden u via deze website op de hoogte van alle wijzigingen.