Het soepcafé dat gepland stond op 8 JANUARI kan vanwege de Coronavoorschriften niet doorgaan.
Door de verbondenheid tussen de kerken van Wijhe en Boerhaar en het Noaberhuus is het soepcafé ontstaan.
De doelstelling is bewust om te gaan met ons voedsel en daarnaast het omzien naar elkaar heeft geresulteerd in dit mooie initiatief.
De volgende soep café ’s staan gepland op de zaterdag 12 februari en 12 maart van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Via de Huis aan Huis/ Reklamix houden we u op de hoogte van de dan geldende regels omtrent het aantal bezoekers dat zich kan aanmelden.