Kerstattenties 2


De bezoekersgroep van de Engelbert geloofsgemeenschap in Wijhe heeft dit jaar zo’n honderd  kerstattenties samengesteld voor de 80+ers en zieken. Dankzij de deurcollecte en de bijdrage van de PCI is deze Kerstattentie mogelijk gemaakt. Het boekje “Op weg naar Kerstmis” van Marinus van den Berg geeft een extra waarde aan de inhoud van het tasje. Het is belangrijk om in deze donkere dagen en voor veel mensen stille tijd wat extra warmte en licht te brengen met een bezoekje en zo het samen kerk zijn vorm en inhoud te geven.  De gegevens van de 80+ers worden gelukkig goed bijgehouden door de kerkledenadministratie, maar ook de leden van de bezoekersgroep kunnen daardoor zelf hun lijst van 80+ers en zieken goed bijhouden. De 80+ers en zieken zijn altijd erg verrast als zij zo’n mooi tasje in ontvangst mogen nemen. De bezoekersgroep wil met deze actie de nadruk leggen op het omzien naar elkaar en 80+ers en zieken  laten weten dat er aan hen gedacht wordt.