Ook geloofsgemeenschap Engelbert denkt na over de toekomst! Zoals overal lopen kerken langzaam leeg en wil de geloofsgemeenschap toch vooral lokaal zichtbaar blijven. Daarnaast wordt de kerk in Wijhe te zijner tijd aan de eredienst onttrokken. Redenen genoeg om samen met het parochiebestuur een parochie avond te houden. Deze werd gehouden op 2 mei 2022 in het Klankbord, waar 49 parochianen op af kwamen. Verslag van deze bijeenkomst kunt u hier lezen. De werkgroep ‘Lichtend Vuur’ presenteerde daar samen met het parochiebestuur de eerste gedachten voor de toekomst. Het was een zinvolle avond, waar natuurlijk ook wat kritische geluiden te horen waren. 
Ontwikkelen visie
Het parochiebestuur wil samen met de geloofsgemeenschappen een visie ontwikkelen met oog van de dorpsgemeenschap. Daarna moet er een plan komen, dat concrete invulling geeft aan die visie. Voor Engelbert is de situatie complexer, omdat deze twee gemeenschappen kent en één van de kerken (Boerhaar) open blijft. Hoe wil Engelbert geloofsgemeenschap zijn? Wat blijft er aan ‘vieringen’ over? Hoe willen we omzien naar elkaar; wat doen we dan? Voor wie organiseren we dit? Hoe zit het met uitvaarten? Willen we de beide kerkhoven behouden? Waar kunnen uitvaartvieringen gehouden worden? Hoe verhoudt Engelbert zich ten opzichte van de rest van de Lebuinusparochie? Dit zijn vragen waar we in de toekomst een antwoord op willen geven. 
Vervolg
De werkgroep Engelbert wil samen met de ‘eigen’ parochianen deze visie en plannen ontwikkelen. Daarom ook staat er al op maandag 13 juni 2022 een vervolgavond georganiseerd van 19:30 uur tot 21:30 uur; dit keer op de Boerhaar in het parochiezaaltje (naast de kerk). Wil jij ook nadenken over de toekomst? Noteer de afspraak in de agenda en kom! 
Werkgroep Lichtend Vuur Engelbert.