engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Hebt u ooit goed gekeken naar de glas-in-lood ramen, die te vinden zijn in de dagkapel van de RK-kerk van Wijhe?
Ze zijn gemaakt door glazenier Willem Mengelberg te Zeist en in 1947 aangebracht ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Ze beelden uit (van boven naar onder) "De Trekkers" (mensen die van het westen naar Overijssel trokken op zoek naar voedsel), "Maria Koningin van de Vrede" (Maria als hoop voor de mensen in bittere tijden en hun dankbaarheid voor de overwinning) en "De Opvang van Kinderen" (de ondervoede kinderen vonden in Wijhe een veilig thuis). Tijdens de viering van 11 april stond voorganger Willy van Bussel even stil bij deze ramen.

Bezoek ook eens de dagkapel en bekijk de ramen eens goed!

Vastenactie

Wie kennis vergaart heeft veel te delen
Wie een ambacht leert kan iets doorgeven
Wie vaardigheden heeft, kan anderen begeleiden
Wie een goede leraar durft te zijn, krijgt vele leerlingen
Het grootste geschenk aan een jonge mens is hem of
haar te leren volwaardig mens te zijn die kan geven en delen en léven!
Miljoenen mensen doen ongeschoold , slecht betaald werk, vaak in onacceptabele
omstandigheden.
Ondanks een zware baan leven ze in grote armoede.
Een goede opleiding kan daar verandering in brengen.
Dit is in nederland heel normaal , maar in ontwikkelingslanden een uitzondering.
Daarom pleit vastenaktie voor beroepsonderwijs , voor jongens en meisjes.
Maar in tijden van corona mogen en kunnen velen niet werken of naar school.
Er is geen inkomen , dus er is veel armoede.
Daarom pleit de vastenaktie de komende tijd voor noodhulp en voorlichting .
In Wijhe zal tijdens de viering
van 7 maart hier aandacht voor zijn.

De collectebus bus zal achterin de kerk staan .
Uw gift is tevens meer dan welkom op :
NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. “corona 
noodhulp”

Op 8 november hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons trouwe koorlid en voorzitter Bernard van den Berg. Bernard was een goede koorzanger met een prachtige basstem. Bernard is enkele jaren voor ons koor een geweldige voorzitter geweest Zijn ziekte waar hij ruim een jaar enorm voor heeft gevochten , heeft hij helaas niet kunnen overwinnen. Ondanks dat hij heel erg ziek was bleef hij enorm bij ons koor betrokken en was hij altijd zeer positief. Wij zullen Bernard dan ook enorm missen. We wensen zijn vrouw Anny met haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit grote gemis een plekje te geven.
Jubileum
Op zondag 22 november hadden we heel graag onze jubilarissen in het zonnetje willen zetten. Maar helaas door de Corona heeft dit geen doorgang kunnen vinden. De Dames Tonnie Bouwhuis en Therees Zwartjens waren 40 jaar lid van het koor en de dames. Doortje Logtenberg en Mariet Giesen en de heer Jan Ruiter waren 50 jaar lid. We hebben als bestuur toch gezorgd dat dit niet helemaal zomaar voorbij ging. We hebben hen allemaal op gepaste wijze een bezoekje gebracht voorzien van een boeket bloemen , een oorkonde en een waardebon met een mooie speld. We feliciteren hen hierbij allen en hopen dat ze nog enkele jaren in ons koor zullen mogen en kunnen meezingen.
Kerstmis 2020
Ook zijn dit jaar de kerstdagen voor al onze koorleden anders dan anders verlopen. Geen intensieve repetities en geen koor om mee te zingen tijdens de kerstvieringen.
We hebben dan als bestuur ook gemeend om al onze leden een mooie kerstkaart met een gedicht en een kleine attente te verrassen , wat iedereen erg heeft gewaardeerd
We wensen allen een goed en gezond 2021 , en hopen dat we binnenkort weer met een voltallig koor mogen zingen.