engelbert raam

Heilige Engelbert.
Foto: Glas in lood raam Maria kapel:
R.K.kerk Onze Lieve Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Wijhe

Logo 150 jaar klein

Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

VrijdaMarièt 2g 24 april 2020 viel de eer aan Marièt Kruit om een Koninklijke onderscheiding te ontvangen. Dit jaar ging het in verband met de situatie rondom de corona crisis op een andere wijze. Marièt werd door burgemeester Ton Strien gebeld met de mededeling dat zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, om het vele vrijwillige werk wat zij verzet voor de Lebuinus parochie, tevens als lid en coòrdinator van het RK Caecilliakoor, lid van de werkgroep pelgrimeren en verder is zij ook een heel actieve vrijwilligster van de kermis Boerhaar, gemeenschapshuis Pinokkio en altijd bereid klaar te staan in het dorp Boerhaar waar maar nodig is. De feestelijke uitreiking zal op een nader te bepalen datum alsnog plaatsvinden , maar de verrassing was er niet minder om. Terwijl zij de burgemeester aan de lijn had werd bij haar namens de gemeente een mooi oranje boeket bezorgd. Enkele mensen die van haar huldiging op de hoogte waren hebben haar s`middags op gepaste afstand ook gefeliciteerd met deze onderscheiding. Vanaf deze plaats willen we Marièt nogmaals feliciteren , en wensen haar veel geluk en hopen dat zij nog vele jaren als vrijwilligster kan en mag doorgaan.

We kunnen op dit moment niet inschatten welke maatregelen over een paar weken al dan niet van kracht zullen zijn in Nederland. Mogelijk is het dan niet toegestaan of  wenselijk om een papieren Zout rond te brengen. Daarom is de beslissing genomen om het Zout april 2020 NIET op papier uit te geven voor alle normale abonnees. Er wordt een aantal exemplaren gedrukt voor verspreiding in het Weijtendaal  en om achterin de kerken van Wijhe en Boerhaar neer te leggen. Het Zout wordt digitaal gepubliceerd op de website van de parochie.

Tot nader orde verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het coronavirus. Dit is een aanvulling op de reeds gecommuniceerde maatregelen. 

Update – hoe werkt het?
Iedere doordeweekse dag verschijnt er voorlopig een update met nieuwe informatie. We doseren deze informatie om niet te veel tegelijk te doen en ook om te wachten tot het echt relevant is (bijvoorbeeld palmtakjes, wijwater, paaskaars info volgt tegen de Goede Week). De updates van de vorige dagen laten we staan. Die meldingen gelden namelijk nog steeds. Alleen als er wijzigingen zijn en ze niet meer gelden worden berichten verwijderd. En misschien ten overvloede: geef het binnen uw geloofsgemeenschap door aan degenen voor wie de informatie ook relevant is.

Doordeweekse vieringen
Deze vieringen gaan vooralsnog door in de kerken (niet in instellingen, dagkapellen en zalen).

Misintenties
Alle opgegeven misintenties worden gebeden. Zo mogelijk in een doordeweekse viering en anders zal een van onze priesters ze in de Mis meenemen die hij zelf op zondag voor de parochie viert. Misintenties kunnen per brief of telefoon ook nog doorgegeven worden aan de secretariaten.

Chrismamis
De publieke Chrismamis in Apeldoorn komt te vervallen. De kardinaal zal in besloten kring met onder meer de regio-vicarissen de Chrismamis celebreren en de H.H> Oliën zegenen en wijden in de Kathedraal. Op een later tijdstip zult u geïnformeerd worden hoe de overdracht van de H.H. Oliën naar de parochies zal gaan geschieden (dan kunnen ook de oude H.H. Oliën ingeleverd worden). Die overdracht van de nieuwe H.H. Oliën zal namelijk niet kort na de Chrismamis kunnen geschieden. De H.H. Oliën die afgelopen jaar gewijd of gezegend zijn, kunnen gebruikt blijven worden.

Ziekenzalving en -zegen
Ziekenzalving en/of -zegen blijft een mogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de bereikbaarheidstelefoon. Per geval zal bekeken op welke wijze dit zal geschieden.

Biechtgelegenheid
Als iemand het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen dan blijft dat mogelijk. Hiervoor kan men een afspraak maken met een van de priesters

Doopvieringen
Tot nader orde worden doopvieringen opgeschort. Voorbereiding is niet goed mogelijk en ook bij de doopviering kunnen maar weinig mensen aanwezig zijn. In crisissituaties kan er altijd gedoopt worden (de zogenaamde nooddoop).

De komende dagen volgt er nog info over: live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Paaskaarsen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen,

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.

18 maart 2020 UPDATE PAROCHIE HEILIGE LEBUINUS IN VERBAND MET CORONA
Tot nader order verzorgen we iedere dag een update in verband met maatregelen èn pastoraal aanbod ten gevolge van het corona-virus.

Openstelling secretariaten – alleen per telefoon
Vanaf woensdag 18 maart zijn onze secretariaten tijdens openingstijden alleen telefonisch bereikbaar.
Voor onze geloofsgemeenschap is dat : Vrijdagmorgen vanaf 09.00 tot 11.00 uur. Telefoon 0570-524086

Openstelling kerken door de week en weekend

Juist nu proberen we onze kerken waar mogelijk open te houden zodat mensen kunnen komen om te bidden, een kaarsje op te steken of even stil te zijn. U kunt terecht in:
Wijhe: elke dag vanaf 09.00 tot 18.00 uur. Kerk is open tot aan de glazen wand.
Boerhaar: Zondag 22 maart van 09.00 tot 10.00 uur.
U wordt verzocht zich daarbij ook aan de richtlijnen van de overheid te houden:
-houd anderhalve meter afstand van elkaar
-schud geen handen
-kom niet indien u hoest, verkouden bent en/of koorts heeft.

Bijeenkomsten en koorrepetities
Alle bijeenkomsten en koorrepetities worden voorlopig afgelast.
Bepaalde afstemmings-overleggen moeten wellicht doorgang vinden. Denk na over andere vormen van overleg dan bij elkaar komen: telefoon, beeldbellen, mail, Whatsapp groep…Stel alle overleg dat niet dringend is bij voorkeur gewoon uit.

Klokken van troost en hoop
De Heilige Lebuinusparochie doet mee aan het initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken. Op 18 maart, 25 maart en 1 april luiden we de klokken van 19.00 – 19.15 uur. We luiden dan dezelfde klokken als gebruikelijk voor de zondagsviering.

Uitvaarten
Tot op dit moment zijn uitvaarten toegestaan. Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn, mits het gebouw het toestaat dat mensen verspreid kunnen zitten. De uitvaart is een gebedsviering zonder koor.

Pastoraal contact
De leden van het pastoraal team zijn door de omstandigheden beperkt in hun mogelijkheden om pastorale bezoeken zoals gebruikelijk af te leggen. We zijn wel telefonisch bereikbaar. Schroom niet te bellen:

Voor een pastoraal telefoongesprek zijn onze pastores bereikbaar.
G de Bekker:      06 22 33 99 77 di- zo
H Bloo:                  06 22 29 15 39 di- zo
M Brinkhuis:     06 33 75 60 89 ma- do, za, zo
C Broekhoff:     06 83 20 22 44 di- do, za, zo
R Cornelissen: 0570 61 90 97 di-zo
L Gunnink :        038 45 27 475 ma- do, za, zo
G Nijland :          06 42 57 18 32 di-zo
E Reeuwijk:       06 51 31 09 08 di-zo

H. Mis via de televisie
Aankomend weekend kunt u De H. Mis via de televisie bijwonen:
Zaterdag 21 maart om 17.00 uur via Salland TV, voorganger is pastoor Cornelissen
Zondag 22 maart om 10.00 uur via NPO 2, voorganger is Kardinaal Eijk

De komende dagen volgt er nog info over: doopvieringen, misintenties, live-streamvieringen volgen, Palmpasen en Palmtakjes, Goede Week, Doordeweekse vieringen, Eerste Communie en Vormsel, Vastenactie, Zondagsplicht, Ziekenzalving en -zegen.

Vragen: Wilt u reageren of een vraag stellen dan kan dat aan diaken Marc Brinkhuis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-33756089). Algemene vragen worden algemeen beantwoord in deze update. Voor specifieke vragen nemen wij contact op.