Nieuws

Wat is het nieuws van de Heilige Lebuinusparochie?

Wijziging samenstelling pastoraal team

Geachte parochianen,

Er is een mededeling namens het parochiebestuur en het pastoraal team over wijzigingen in de samenstelling van ons pastoraal team.
Na vijf jaar zal pastor Gauthier de Bekker onze parochies gaan verlaten. Het was zijn eerste benoeming als priester en dan is het gebruikelijk om na ongeveer vijf jaar weer een nieuwe benoeming te krijgen.
Pastor Gauthier zal half juli vertrekken. Eerst gaat hij zich enkele maanden verdiepen in geestelijke begeleiding en daarna volgt in de herfst de benoeming als parochievicaris in de binnenstadsparochie van Utrecht en als gedelegeerde van de aartsbisschop voor het jongerenpastoraat.
We zullen zijn enthousiasme en frisse inbreng zeker missen!
Wij zijn blij voor hem met deze nieuwe stap en wensen hem Gods rijkste zegen toe!
Op zondag 30 juni zullen we tijdens en na de Eucharistieviering van 10.30 uur in de Broederenkerk in Deventer en op zondag 14 juli om 10.30 uur in de basiliek van de H. Kruisverheffing afscheid van hem nemen als lid van ons pastoraal team en als parochievicaris in onze parochies.
U bent allen van harte welkom om hem te komen bedanken en uit te zwaaien.

Het doet ons deugd u meteen te kunnen melden dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis heeft benoemd tot parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuinus en Sint. Marcellinus.

De afgelopen 11 jaar was hij als priester werkzaam in de Heilige Maria Magdalenaparochie in Elst, Huissen, Lent en omgeving.
Pastor Bulthuis is 54 jaar geleden geboren in Goor en groeide daar op. Na een studie journalistiek en filosofie ging hij theologie studeren en volgde de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In juni 2006 is hij tot priester gewijd.

Afgelopen week was er een plezierige kennismaking met hem en de parochiebesturen en het pastoraal team.
Wij hebben vertrouwen in een goede samenwerking!
De presentatie van pastor Bulthuis zal zijn op zaterdag 7 september.
Over plaats en tijd zullen we u nog informeren.
Heel fijn dat er al meteen zicht is op een opvolger voor pastor De Bekker.

We feliciteren Victor Bulthuis en ook onze samenwerkende parochies met deze nieuwe benoeming en we wensen ook hem van harte Gods rijkste zegen toe.
Als parochiebesturen en pastoraal team zijn we dankbaar voor deze benoeming.

Tot zover deze mededeling en nog een zalig Pinksterfeest.

Lees het hele bericht

Huwelijk Lucas Brinkhuis en Eline Brinkhuis-Lips

Zaterdag 11 mei, om 11.00 uur zullen Lucas en Eline elkaar het ja woord geven!
U bent van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen!1000007129 1

Lees het hele bericht

4 mei Dodenherdenking in de parochie

Morgen, zaterdag 4 mei, Dodenherdenking.
We staan stil bij wat is geweest en wat nooit meer opnieuw mag gebeuren.
We staan stil bij de namen van mensen die hun leven gaven om voor onze vrijheid te vechten.
We staan stil bij onnoemelijk veel stil en verborgen lijden en verdriet.
We staan stil bij onnoemelijk veel lef en moed van wie heeft willen vechten voor onze vrede.
We staan stil, we vouwen onze handen in gebed...

Op verschillende plaatsen in de parochie zijn er (oecumenische) bijeenkomsten. We nodigen u van harte uit hierbij aan te sluiten!

4 mei pag 14mei pag 2

Lees het hele bericht

Oecumenische viering Hemelvaart: 9.30 uur op het Volgeleiland

Donderdag 9 mei, 9.30 uur,  Hemelvaartsdag, vieren we samen met de PKN gemeente van de H.Lebuinuskerk op het mooie Vogeleiland.
Het is ondertussen een mooie traditie geworden.
LET WEL; de begintijd is 9.30 uur! Dat is niet overal correct gecommuniceerd.
U bent van harte welkom, er zijn stoelen. Wie eerst komt... heeft de mooiste zitplaats.

Er wordt ook een gelegenheidskoor gevormd, o.l.v. Teus de Mik.
Repetities: donderdag 2-5 om 16:00-17:00 in de Broederenkerk (ingang Parochiecentrum) en dinsdag 7-5, 20:30-21:30 uur in de Lebuinuskerk (ingang Kerkelijk Bureau).
Inzingen 9-5 op het Vogeleiland 9:00-9:15 uur.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Teus de Mik, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-48186781
Andere vragen? Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heel graag tot 9 mei!

Lees het hele bericht

Zing je mee in het koor op 16 april (Bernadette viering)?

Op dinsdag 16 april komen de relieken van de H. Bernadette aan bij de Broederenkerk in Deventer. Om 19.00 uur vieren we een pontificale Hoogmis, want het is dan ook de Feestdag van de H. Bernadette!

Wil je graag meezingen in het koor van de viering van dinsdag 16 april om 19.00 uur? Van harte welkom!
We repeteren vandaag (donderdag 4 april) en vrijdag 12 april van 16.00 tot 17.00 uur in de Broederenkerk in Deventer. Kun je maar 1 keer repeteren? Geen probleem!
Op 16 april word je wel vanaf 18.00 uur in de kerk verwacht!
Het repertoire is niet ingewikkeld, geen vierstemmigheid, wel mooie Lourdesliederen.
Kom straks, of meld je even bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zingen Bernadette

Lees het hele bericht

Oorlog in Israël en Gaza, oorlog in Oekraïne, in Congo, in Yemen, in Afghanistan....zoveel brandhaarden, uitbarstingen van haat en geweld
Soms vind je de woorden niet meer om zoveel menselijke ellende in een gebed naar God te brengen.
Dan kunnen we bidden met de woorden van een ander.
Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, het volgende gebed.

Heer, ontferm u
God van gerechtigheid en mededogen

Wij roepen tot U
voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.
Voor uw geliefde kinderen Israëli’s en Palestijnen,
die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.
Heer, ontferm U.

Voor families die rouwen.
Voor wie beelden zagen die voor altijd op hun netvlies gebrand staan.
Voor wie in angst en onzekerheid wachten op nieuws.
Voor wie de hoop elke dag kleiner wordt.
Heer, ontferm U.

Voor jonge mannen en vrouwen
die zich klaarmaken voor het front
en de last dragen van wat anderen hebben gedaan
of van wat van zal worden gevraagd.
Heer, ontferm U.

Voor de burgerbevolking in Israël,
Gaza en de Westelijke Jordaanoever:
dat ze beschermd worden;
dat elk mensenleven telt
en gekoesterd en herinnerd wordt.
Heer, ontferm U.

Voor gewonden
en voor hen die levenslang littekens zullen dragen.
Voor wie wanhopig op zoek zijn naar medische verzorging
waar dat niet te vinden is.
Heer, ontferm U.

Voor dokters en hulpverleners
die hun eigen leven op het spel zetten
om dat van anderen te redden.
Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen
en geweld met geweld beantwoorden.
Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid
en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid
voor hun medemensen.
Heer, ontferm U.

Voor vredestichters
wier verbeelding groot genoeg is
om andere wegen voor te stellen.
Dat ze kunnen spreken en handelen
en gehoord worden.
Heer, ontferm U .

Almachtige en liefdevolle God.
Gij hebt beloofd dat er een dag komt
waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.
Kom ons nabij in onze nood
en brengvrede over dit geteisterde land.

Gebed van Justin Welbey,
Aartsbisschop van Canterbury

De Heilige Lebuinusparochie