WJD 2023 2 grootNederlandse missionarissen en missionair werkers zetten zich overal ter wereld elke dag  in voor hun medemens. Deze weken wordt onze aandacht gevraagd voor hun werk. Ze gaan de strijd aan tegen onrecht, armoede en ziekte. Met de Pinksteractie wordt hiervoor gecollecteerd. Uw gift in de collectemand achterin de kerk of via overschrijving wordt erg gewaardeerd. Op de site van de WNM vindt u meer achtergrondartikelen en interviews. Ook kunt u daar digitaal meedoen aan de collecte voor de Pinksteractie. Warm aanbevolen!