Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

BEDEZANGguitar

Een zingende monnik in de Broederenkerk

Donderdag 2 sept, 20.00 uur

Wat doet een monnik? Op die vraag zijn veel antwoorden mogelijk, maar deze zie je vast
niet aankomen: een cd maken met liedjes in de traditie van Bob Dylan.
De Benedictijnse monnik en hoogleraar spiritualiteit Thomas Quartier deed het. Hij legde
eerder in een boek uit waarom zijn ‘oude liefde’ Bob Dylan juist weer onder het roest
vandaan kwam nadat hij in het klooster was ingetreden. Hij werd een monnik-met-gitaar. En
nu maakt hij zelf de cd Bedezang.Tien songs in de traditie van Dylan - en net als bij Dylan
zingen de bijbelse Psalmen in hun rauwheid en uitbundigheid op de achtergrond mee.

Op donderdag 2 september verzorgt Thomas Quartier een
intiem concert in de Broederenkerk in Deventer.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis - vrije gift 

Het Bedezang evenement is een initiatief van de Lebuïnus Parochie en het
Jongerenklooster. De Jongerenkloosterlingen zullen ook aanwezig zijn bij het concert.
Aansluitend zullen zij voor deze gelegenheid in de Broederenkerk hun nachtgebed bidden.
Concertgangers zijn van harte uitgenodigd om ook dat getijdengebed bij te wonen.