Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Willibrordzondag2021Op het hoogfeest van de heilige Willibrord vieren we dit jaar ook Willibrordzondag. Thema dit jaar is "‘Boodschappers van Vreugde’.
Het thema wordt gekozen door de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO).

‘Het Evan­ge­lie is een bood­schap van vreugde die van gene­ra­tie op gene­ra­tie wordt door­ge­ven. De heilige Wil­li­brord (658-739) hou­den we als een van grote geloofs­ver­kon­di­gers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage lan­den. De Kerk heeft in de loop der tij­den hoogte- en diepte­pun­ten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht het Evan­ge­lie weer naar boven’, schrijft de KVO op haar website: www.oecumene.nl

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uit­daging om het Evan­ge­lie op een aan­spre­kende en eigen­tijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die bood­schappers van vreugde waardoor anderen geraakt wor­den of wachten we er eer­der op zelf geraakt te wor­den? Dit zijn vragen die de KVO kerken voorhoudt.