Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Goede Vrijdag , 19.00 uur in het Titus Brandsma Huis:
vierstemmige passiemuziek en hedendaagse meditaties bij het Lijdensverhaal van Christus.
We beginnen om 19.00 uur met Kruisverering. U bent van harte welkom om met een eigen bloemetje deel te nemen aan de kruisverering.
De muzikale leiding ligt bij Hans Mol.
Van harte welkom!