Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Woensdag 2 november is er om 10.30 uur in de Broederenkerk een eucharistieviering. Daarin worden de namen genoemd van alle overleden in de parochie van het afgelopen jaar.

 In de verschillende geloofsgemeenschappen zijn er gebedsvieringen op allerzielen waarin de overledenen van het afgelopen jaar in het geloofscentrum herdacht en genoemd worden.

In Wijhe is er kerkopenstelling van 11.00 tot 16.00 uur en kunt u een kaarsje opsteken. Om 19.00 uur is er een korte gebedsviering en aansluitend grafzegening.

In Boerhaar is er een gebedsviering om 19.00 uur.

In het TItus Brandsma Huis worden de namen van de overledenen genoemd in de viering van 9.30 uur.

In de Parochiekerk Broederen is er om 19.00 uur een gebedsviering in samenwerking met het Meditatief Oecumenisch Avondgebed Taizé.