Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Morgen, 15 augustus, vieren we om 10.30 uur  in de Broederenkerk in Deventer het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.  U bent allen zeer welkom!

In het Evangelie van deze dag horen we Maria in haar Magnificat zingen over het vertrouwen dat God haar geschonken heeft, over een wereld die wordt omgekeerd, over kleine mensen met wie God grootse plannen heeft. Het is magnifiek! Maria ziet in één blik de aarde en de hemel, zij is dankbaar omdat God omziet naar haar en naar de armen en kleinen in deze wereld. Zo zal zij haar weg gaan en deel worden van het GrootsteMTHO
Verhaal dat God ooit heeft verteld. Zij zal Jezus nabij zijn, van de kribbe tot onder het kruis. Zij zal Hem verliezen en voorgoed vinden wanneer Hij verrijst. Maria zal moeder zijn voor de Apostelen en hen leren omzien en vooruitzien, met hoop in hun hart, totdat het Pinksteren wordt.
Wij vieren Maria tenhemelopneming. Wij gedenken dat Maria sterft en in de hemel thuishoort. Wij dragen haar voorbeeld, haar geloof, met ons mee en prijzen haar de hemel in. Het is een feest om met een glimlach te vieren.
De weg van Maria is een weg ten leven. Luister naar haar lofzang.
Waar kleinen gezien worden, waar handen open gaan en delen, waar geloof vertrouwen wekt, daar wordt onze weg op aarde een weg naar God.
God zij dank voor Maria. God zij dank voor zoveel vrouwen en mannen, die trouw zijn, elkaar niet laten vallen, een stukje hemel vinden in de zorg om elkaar. 
God zij dank voor gelovigen, die trouw blijven aan wat hen heilig is, die hun handen vouwen om te bidden en ze uitstrekken naar wie hen nodig hebben; die elkaar vasthouden omdat ze geloven dat God ons allen vasthoudt.
Dat is een weg die niet dood loopt maar die uitmondt in het eeuwig leven.