Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

In onze parochie bieden we sinds 2014 de mogelijkheid om een gezegende huiszegen mee naar huis te nemen. De huiszegen drukt uit dat we Gods zegen hebben gevraagd over onze woning en dat ‘Zijn zegen moge rusten op ons en op allen die hier in dit huis aankloppen’. (uit de zegenbede van pastoor Cornelissen)

 

Dit jaar zal op zondag 5 januari 2020 in het Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar na de eucharistieviering op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren  (Driekoningen – 10.30 uur) de huiszegen gezegend worden door pastoor Cornelissen.

 

Ieder huishouden kan - zolang de voorraad strekt - een exemplaar in ontvangst nemen.

Meteen na de eucharistieviering worden de nodige exemplaren van de huiszegen naar de Broederen gebracht, zodat ook vele andere medeparochianen en kerststalbezoekers van de Broederen  de mogelijkheid hebben om een gezegende huiszegen te ontvangen.

De huiszegen kan thuis aan de binnen- of buitenkant boven de voordeur opgehangen worden.

Betekenis van de huiszegen 20 + C+M+B + 20

C+M+B : de namen van de drie Wijzen Caspar + Melchior + Balthasar
C+M+B: beginletters zegentekst: Christus Mansionem Benedicat - Christus zegene dit huis
C+M+B: Drievoudige Openbaring van Jezus:  op de bruiloft te Cana , aanbidding van de  
               Wijzen (Driekoningen) (Magi ) en de doop van Jezus in de Jordaan (Baptisma)

Meer over de oorsprong en betekenis van de huiszegen leest u op onze website:

www.heiligelebuinus.nl/vieren/bid met ons mee/huiszegen