Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout
Beste parochianen van geloofscentrum Engelbert van de H. Lebuinusparochie,
 
Voor 2 maart a.s. is er een parochieavond voor parochianen van geloofscentrum Engelbert gepland. Helaas kan die niet door gaan. 
Het Pastoraal team en het Parochiebestuur vinden namelijk dat er op korte termijn voor álle vijf geloofscentra een parochiebijeenkomst dient plaats te vinden. Dit met het oog op bespreking van het thema "de Parochie van de toekomst".
We willen dit voorbereiden met de 18 coördinatoren van onze geloofscentra. Dat zal gebeuren op 31 maart as.
Daarom is de bijeenkomt op 2 maart te vroeg. Wij verwachten dat we in april/mei de verschillende parochieavonden zullen gaan organiseren. 
U krijgt binnenkort een nieuwe uitnodiging.
 
Met hartelijke groet, 
Pastoor Ronald Cornelissen 
Johan Grobbee, vicevoorzitter