Lees hierde groet van Aartsbisschop Eijk aan het begin van de Paastriduum.