Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.

De MIVA ambulance in actie 1 1920x1440De opbrengst van de collecte is bedoeld voor ambulances voor de vluchtelingenkampen. Zodat de vluchtelingen in elk geval van medische zorg kunnen worden voorzien. 

Wilt u liever geld overmaken, dat kan op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ‘s-Hertogenbosch