Priester worden en de mis opdragen, hoe is dat? Onze pastor Gauthier de Bekker vertelt erover op de site van het aartsbisdom.

Op Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020) eindigt het ‘Jaar van de Eucharistie’ in het Aartsbisdom Utrecht, dat op de Eerste zondag van de Advent 2019 begon. In een video van katholiekleven.nl vertelt Gauthier de Bekker (priester gewijd in juli van dit jaar) wat het betekent om priester te worden en de Eucharistie te vieren. “‘Eucharistie’ betekent: dankzeggen. Daarom denk ik dat dankbaarheid een mooie grondhouding is om Eucharistie te vieren,” zegt hij.

Gauthier de Bekker 1 465x300

“En al ben ik celebrant, ik ben niet de gastheer tijdens de Eucharistie. Ik ben ook maar te gast. Dat is een hele mooie dynamiek, om daarin voorganger te mogen zijn, maar zelf ook deelnemer.“Christus zelf komt tot ons in de Eucharistie. Zowel door de Schriftlezingen en de uitleg daarvan, als door zijn werkelijke tegenwoordigheid in de hostie en in de wijn,” vertelt Gauthier. “Zo mogen we Hem ontvangen en zo wil Hij bij ons zijn en wil Hij ons voeden.”

Hij vertelt hoe hij zich voorbereidt op de Eucharistieviering en welke keuzes hij maakt bij het bepalen van een onderwerp voor de preek. Gauthier spreekt ook over een soort ‘disbalans’ in de opbouw van de Eucharistieviering, waarbij het belangrijkste, de Eucharistie, aan het einde lijkt te komen. “En dan is het heel plots afgelopen,” constateert hij. En hij geeft aan wat volgens hem de betekenis daarvan is.