Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Caritas gaat door, ook in coronatijd
Uit de Kerstflyer van de de PCI:

De kalender is dun, het jaar loopt ten einde. En weer was het een vreemd jaar. Met vooral wat niet kon. Uw PCI heeft zich ingespannen om haar missie, omkijken naar mensen vorm te geven.

In 2020 zijn we gestart met een doosje eitjes rondbrengen aan de mensen die normaal gesproken bezoek ontvangen. Toen de bezoekers niet meer op pad konden, dreigde nog meer eenzaamheid. “Alstublieft, een doosje eitjes om te laten blijken dat de kerk aan u denkt.” En zo rolden we 2021 in. En weer is er die vervelende Covid-19.
De H. Lebuinus is een bloeiende parochie met veel betrokken mensen: in totaal zijn er zo’n 1100 vrijwilligers en 200 bezoekadressen.
Wij merken dat achter de schermen ook veel werk is doorgegaan, denk maar aan het telefonisch contact houden met parochianen. De bijdrage en het werk van de kerstpakketten kon doorgaan.
De PCI (Caritas) werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De vier pijlers van PCI zijn: fysieke armoedebestrijding, sociale zorg, naastenliefde, omkijken naar mensen, ondersteuning van projecten en niet te vergeten de vrijwilligersondersteuning.

Activiteiten kosten geld. In 2020 konden we geen deurcollecte houden met Kerstmis. En ook dit jaar weer geen deurcollecte met Kerstmis.
U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op
ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

Lees hier de volledige flyer van de PCI . Neem ook eens een kijkje op de site voor meer informatie.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten dat bij publieke vieringen in de kerken nog maximaal 50 aanwezigen mogen zijn. Het secretariaat van uw geloofsgemeenschap neemt contact met u op als dat voor u gevolgen heeft voor de reserveringen die u eerder maakte. 

We zorgen voor livestreamvieringen. U kunt makkelijk aanhaken bij deze vieringen of ze terugkijken via de parochiewebsite. 

Voor uitvaarten is bepaald dat er maximaal 100 aanwezigen mogen zijn, als dat op 1,5 meter kan in de desbetreffende kerk. 

Het volledige bericht van de Nederandse Bisschoppen vindt u op https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/ 

Het tweede jaar Kerstmis met veel beperkingen, het vraagt veel van iedereen. En toch blijven we met Kerstmis de Blijde Boodschap vieren die de engelen ooit aan de herders van Bethlehem verkondigden: Heden is U een redder geboren, Christus de Heer! Zalig Kerstfeest! 

Namens het pastoraal team en bestuur van de Heilige Lebuinusparochie