Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Donderdag 8 december Gulden Mis om 19.00 uur in de Parochiekerk Broederen.
Het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen vieren we in een donkere kerk, uitsluitend verlicht met kaarsen. In de viering is er veel ruimte voor samenzang en Marialiederen. U bent van harte welkom.
Na de viering volgt de officiële feestelijk opening van de grote kerststal.Poster Gulden mis

Broederenkerk, donderdag 15 december, 19.00 uur. 
Parochianen uit alle geloofscentra zijn van harte uitgenodigd voor deze mooie, warme viering die in Lourdes is ontstaan en ontwikkeld.VieringvanBarmhartigheid

De viering begint met een korte woorddienst met gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament. Er zal zang zijn, korte gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij het Allerheiligste . Onderwijl kan het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen worden in een kort, persoonlijk gesprek met de pastor.

We hopen dat veel parochianen komen meevieren als voorbereiding op Kerstmis!

komt dit jaar terug!!
Er wordt al 2 weken druk gebouwd.
Op donderdag 8 december openen we feestelijk na de Gulden Mis van 19.00 uur.
Vanaf 9 december is de kerststal open voor publiek, en wel tot en met 8 januari!

We zoeken nog steeds mensen die ons willen helpen om de laatste gaatjes in de roosterbezetting vol te maken.
U kunt meedoen als kerkenwachter of helpen bij de catering.
Interesse om aan te sluiten bij deze gezellige club? Mail ons dan:
kerststal@heiligelebuinus.nl. Heel erg bedankt!

Poster kerststal22 def