Per 1 november aanstaande zal pastoraal werker Evelien Reeuwijk afscheid nemen van onze parochie. Per die datum gaat ze werken als geestelijk verzorger bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Standplaats Lelystad.
Een uitdagende aanstelling waar ze 2 jaar geleden al hoopte te gaan beginnen maar waar ze nu opnieuw voor benaderd is. We wensen haar veel succes met haar nieuwe aanstelling.

Bericht namens Evelien:
‘Onverwacht kort heb ik als pastoraal werker in uw parochie mogen werken. Ik heb het met veel plezier en toewijding gedaan. Er is ook nog zoveel te doen, zeker rond Parochie 2025. Daarom neem ik met pijn in het hart afscheid. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat het project gaat lukken mede door mijn capabele teamgenoten, bestuursleden en vele vrijwilligers en parochianen.
Ik dank u voor het vertrouwen in mij de afgelopen tijd en wens u alle goeds!’

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De Bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.