Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Op zaterdagochtend 19 maart houden we in het Titus Brandsma Huis een bijeenkomst. Net als zoveel andere gelovigen in parochies wereldwijd beantwoorden we de oproep van paus Franciscus. We luisteren naar elkaar en naar God, en we gaan in gesprek met elkaar over de Kerk. Hoe ervaar jij de Kerk? Wat zijn je ervaringen bij Gelovig samen op weg gaan? Welke vreugdes, welke moeilijkheden, welke inzichten hebben deze ervaringen losgemaakt?

Nog even wat extra lezen? Dat kan hier!
Meld je aan en kom! Het wordt een boeiende ochtend!

flyer jpg

Op 23 februari vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. Ook van de bisschoppen van de Europese Unie (COMECE). De Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.”

De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossing voor deze crisis door middel van diplomatieke dialoog.” Vluchtelingen uit Oekraïne die internationale bescherming zoeken moeten worden verwelkomd. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”, aldus de Europese bisschoppen.

De bisschoppen onderstrepen de oproep tot gebed van de paus: “Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

De Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de gebeurtenissen in Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag. Het is belangrijk om te blijven bidden opdat deze bedreiging eensgezind tegemoet getreden kan worden om tot vrede te komen:

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog
en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden,
burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen,
dat met de stuwkracht van de heilige Geest
onvermoeibaar gewerkt wordt
aan verzoening en samenwerking in Europa.

bron: rkkerk.nl

 

"Deventer geeft warmte": er is ruim 32000 Euro ingezameld door alle deelnemende kerken! Tot nu toe zijn ruim 150 aanmeldingen voor steun ontvangen. Deze week begint het Meester Geertshuis met de toekenning van de steun aan de aanvragers.
Al met al een prachtig gebaar van verbondenheid. Fijn dat we dit als gezamenlijke kerkgemeenschappen in Deventer hebben kunnen organiseren onder de vlag van Kruispunt Diaconaal Deventer en het Meester Geertshuis.
Heel veel dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze actie.
Namens het Meester Geertshuis