Datum: december 2021
 

20210910 112711

Kerstgroet van pastoor Cornelissen 

Beste parochianen,christmas star 3002739 1920

Voor het tweede jaar op rij vieren we Kerstmis in coronatijd, in lockdown. Ook dit jaar hebben we, helaas, de kerstvieringen moeten aanpassen. Geen ‘nachtmissen’, enkel vieringen die voor 17.00 uur afgelopen moeten zijn. In onze vieringen mogen voorlopig slechts 50 kerkgangers aanwezig zijn en het zingen gebeurt door een klein cantorgroepje van maximaal 4 zangers. En ook thuis worden we beperkt in het vieren van het kerstfeest. En wat te denken van de gesloten winkels en hele bedrijfstakken. En toch is het nodig ter bescherming van de meest kwetsbaren. Mijn gedachten gaan uit naar allen die besmet zijn geraakt met het virus, maar ook naar allen die werken in de zorg en die dagelijks de druk voelen van de toenemende patiëntenstroom.
Ik merk wel dat we er allemaal een beetje somber van worden. Wéér geen volle kerken, wéér niet met de hele familie samenkomen. Als we niet oppassen bederft het de vreugde van het kerstfeest. En dat moeten we niet laten gebeuren. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer! Hij is het Licht van de wereld.
Elk jaar klinkt met Kerstmis – ook dit jaar tijdens corona en lockdown – deze Blijde Boodschap, die licht brengt in situaties die donker zijn. Deze kerstboodschap wil ons hoop geven, bemoediging, licht brengen in ons hart. Juist nu hebben we die woorden zo hard nodig. Kerstmis - het feest van Gods menswording - wil ons het licht van het Kind van Maria, van onze Heer Jezus geven. Dat we door dat Licht weer wat meer perspectief mogen zien in deze sombere tijd. Zonder perspectief wordt het leven uitzichtloos. Kerstmis vertelt ons dat het Kerstkind garant staat voor dat perspectief, voor die toekomst. Als gelovige mensen mogen we door deze donkere tijd gaan, in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.
Dat vieren we met Kerstmis. Helaas kunnen we maar met weinig kerkgangers vieren maar hopelijk viert u wel met ons mee via ons Youtube-kanaal ‘RK-Overijssel zuidwest’.

Ik wens u, mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team van de Heilige Lebuinus Parochie een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2022!

Hartelijke groeten,
Ronald Cornelissen, pastoor 

divider

 

 Vieringenrooster rond Kerstmis

Op last van de Nederlandse Bisschoppen houden we geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis.Ook mogen er maximaal 50 gelovigen in onze kerken bij de vieringen aanwezig zijn. De geloofscentra hebben contact met u opgenomen als dat gevolgen heeft voor een reservering die u eerder maakte.

Livestream op Kerstavond
Op Kerstavond, 24 december, is er om 20.00 uur een livestream vanuit de basiliek van de H.Kruisverheffing in Raalte. De viering wordt zonder gelovigen opgenomen.
U kunt vanop de parochiewebsite www.heiligelebuinus.nl heel gemakkelijk deze viering thuis meevieren of later terugkijken.

Reserveren voor de vieringen
Voor alle vieringen op 24,25 en 26 december dient u te reserveren.
U kunt hier uw reservering doen voor de viering van uw keuze. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Maar vol is helaas echt vol...

Ook voor alle andere vieringen na Kerstmis moet u reserveren.

Volledig vieringenoverzicht
Het volledige aangepaste vieringenovericht vindt u hieronder. Kijk op de website voor de actuele informatie!

 Vieringenrooster publiek versie 22 12 21 1

 

 

 


 divider

 We bieden een luisterend oor...

 woman 3188744 1280
Onze pastores zijn zich terdege bewust van de noden die bij u kunnen ontstaan. U kunt hen  bereiken voor een pastoraal telefoongesprek .
G. de Bekker  
M. Brinkhuis  
R. Cornelissen  
F. de Graaf     
L. Gunnink    
G. Nijland     
06 22 33 99 77  
06 33 75 60 89
0570 61 90 87
06 20 53 39 46
038 45 27 475
06 58 88 28 05
di- zo 
di-zo
di-zo
woe
ma- do, za, zo
di-zo
divider

 

Kerstviering in Wijhe, ook voor kinderen!

Een cadeautje voor JezusWijhe

Beste jongens en meisjes, papa’s en mama’s, juffen en meesters,
Als je op visite gaat waar een kindje is geboren, dan neem je een cadeautje mee. Wij komen jullie uitnodigen om vrijdag 24 december 2021 om 16.00 uur naar de katholieke kerk in Wijhe te komen. Daar vieren we Kerstmis: de geboorte van het kindje Jezus. Ook voor dit feest willen wij je uitnodigen iets mee te nemen.

Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 4 zitten we te denken aan iets kleins. Een mooie steen, een schelp, een polsbandje bijvoorbeeld.

De kinderen vanaf groep 5 zouden we willen vragen: wat zou je Jezus wensen? Iets waar alle mensen blij mee zijn. Dat we niet zoveel ruzie meer maken bijvoorbeeld, of dat we iemand helpen als die een handje nodig heeft. Dat zouden jullie op een papieren ster kunnen schrijven.

Al die kleine cadeautjes, sterren en wat nog meer mag je meebrengen naar de kerk en dan leggen we die bij Jezus in de stal. Wij vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, we zingen Kerstliederen en we bidden samen. Zien we jullie, samen met je papa en mama en iedereen die je mee wilt nemen in de kerk?

Zaterdag 24 december, 16.00 uur, Katholieke Kerk (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen)

Lonneke Gunnink, pastoraal werker

Let op: U moet zich aanmelden voor deze viering. Klik hiervoor op de link van onze website www.heiligelebuinus.nl (onder geloofscentrum Engelbert) en volg de aanwijzingen op het scherm. Vol = Vol

divider

 

Nieuws uit Boskamp

Geen oecumenische kinderkerstviering in Boskamp

Door de aangescherpte coronamaatregelen zal de aangekondigde oecumenische gezinsviering op 24 december helaas komen te vervallen. We waren al in een gevorderd stadium om er een mooi begin van het Kerstfeest van te maken, maar moeten toch kiezen voor veiligheid voor alles. Om kinderen en hun ouders of grootouders toch iets van de kerstsfeer te kunnen laten proeven is het mogelijk om de kerststal in de kerk te komen bekijken. (zie bericht hierna)

Kerststal kijken in Boskamp

Tijdens de beide kerstdagen is de kerk van 14 tot 16 uur geopend om een bezoek aan onze mooie  kerststal mogelijk te maken. U dient zich hierbij uiteraard aan de dan geldende corona regels te houden, zoals het dragen van een mondkapje en voldoende afstand houden. Maar de kerststal kan rustig in gezinsverband worden bekeken, waarna u de kerk via de zijuitgang weer kunt verlaten. 

divider

 

Nieuws uit het Titus Brandsma Huis
Ook in het Titus Brandsma Huis zijn alle activiteiten afgelast op grond van de maatregelen. Wel is er iedere woensdag om 9.30 uur een eucharistieviering.

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar! 

 divider

  

Een muzikale Kerstgroet van Ardente
winter gcd3f49f82 640De koorleden van het koor Ardente zijn druk geweest met het inzingen en opnemen van een mooie digitale kerstgroet. U kunt deze bekijken vanaf vrijdag 24 december om 15.00 uur via de website: een boodschap van verbondenheid, hoop en licht.

U ziet van alle kerken in onze parochie de verschillende kerststallen afgewisseld met muzikale klanken, liederen en gesproken woorden door leden van het pastoraal team.
Zo wordt Ardentes kerstspecial een kerstgroet voor en door de H.Lebuinusparochie!

 

 divider
 Nieuws uit de Parochiekerk Broederen
De Broederenkerk is op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december open voor inloop, van 10.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om een kaarsje op te steken en de kerststal te bewonderen.
De bidkapel blijft dagelijks open voor gebed. En mocht u in de stad komen, neem dan een kijkje bij de kerststal in het voorportaal van de kerk.
Zalig Kerstfeest!
 divider
Denk met Kerst na over de actie Kerkbalans
Kerkbalans logo
De kerstperiode is naast de feestelijkheden ook een periode van bezinning over het afgelopen jaar en het jaar dat komen gaat. Een goed moment om je te bezinnen over de steun aan onze parochie middels de actie Kerkbalans.
Misschien was u afgelopen winter overvallen door de berichten over de toekomst van onze parochie en heeft u afgezien van een bijdrage. Hopelijk denkt u daar nu wat anders over en beseft u dat de kerk niet zonder uw steun kan. Denk na over de actie 2021 en doe een (extra) bijdrage, maar denk ook na over de komende actie Kerkbalans 2022, die uw steun dubbel en dwars verdient, want de kosten voor de parochie gaan gewoon door.
Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook voor de generaties die na ons komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. In de komende jaren zullen wij hier samen naar toe werken.
“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.”
                           “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.”
“Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.”
                          “Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.”
Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.
 divider

Wat vieren we op 26 december?

Tweede kerstdag gaat niet door en de drie koningen komen te vroeg….

Het liturgisch rooster heeft dit jaar enige verrassingen in de dagen na Kerstmis. Op de eerste zondag na Kerstmis valt het Feest van de heilige Familie. Aangezien dat nu direct na Eerste Kerstdag is vieren we dit jaar niet zoals gebruikelijk het feest van de H. Stefanus. In het evangelie is Jezus een dag na zijn geboorte al twaalf jaar oud… We ontmoeten Hem dan in de tempel terwijl Jozef en Maria naar Hem op bezoek zijn. Op 1 januari vieren we gewoontegetrouw het Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God. Maria wordt dan geëerd als de Moeder van Gods Zoon. In het evangelie keren we dan met de herders terug naar de stal. We horen dat het Kind op de achtste dag naar Joods gebruik besneden wordt en zijn naam Jezus ontvangt. De dag erna is het al Driekoningen. In ons land wordt het namelijk op een zondag gevierd (en niet op de eigenlijke dag 6 januari). Men neemt dan de zondag in de tijd van 2-7 januari. Overigens heet het Hoogfeest officieel “Openbaring des Heren”. Nu wordt duidelijk dat Jezus niet alleen gekomen is voor het Joodse volk, maar voor de hele wereld. En de koningen blijken wijzen te zijn. En nergens staat dat het er drie zijn.

Ik wens u in de kerk of via de livestream mooie vieringen toe die steeds een stukje van het grote geheim onthullen dat God in de geboorte van Jezus dichtbij gekomen is.

Diaken Marc Brinkhuis

 divider

 

 Caroline Legebeke terug op het centraal secretariaat
CarolineOp 1 februari 2020 is Caroline Legebeke na vele jaren gestopt als secretarieel medewerker van de H. Lebuinusparochie. De taken op het secretariaat zijn sindsdien waargenomen door Andrea Oomes. Andrea heeft recent andere vrijwilligerstaken op zich genomen in de parochie. Daarnaast werd een vaste kracht op het secretariaat toch een gemis. Het parochiebestuur besloot de vacature voor secretarieel medewerker open te stellen. De uitkomst van de procedure was verrassend. Na selectie van brieven en gesprekken bleek de beste kandidaat: Caroline Legebeke.

We zijn verheugd dat ze haar baan weer wil oppakken. Woensdag 15 december is Caroline begonnen. Ze heeft een aanstelling van 15 uur in de week. Andrea Oomes zal haar de komende weken inwerken. Andrea stopt dan eind december. Caroline wensen we veel werkplezier in onze parochie toe!

Caroline is te bereiken op het secretariaat op woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

 divider
 Afscheid van pastor Gé Nijland

Op zondag 2 januari viert pastor Gé Nijland voor de laatste keer in onze parochie de eucharistieviering als parochievicaris. Zoals hij in 't Zout al schreef: hij gaat werken als parochievicaris in de parochies van O.L.Vrouw van Amersfoort en van de Heilige Martha en Maria in Baarn.
We hadden hem graag feestelijk uitgezwaaid en iedereen de kans geboden hem persoonlijk gedag te zeggen, maar de Coronamaatregelen steken hier een stokje voor.
Met pastor Nijland neemt een zeer gewaardeerd lid van het pastoraal team afscheid. Het pastoraal team en het parochiebestuur danken hem heel oprecht voor zijn inzet de afgelopen jaren. We wensen hem veel succes en plezier bij de nieuwe taken die hem wachten.

Mocht u nog een kaartje of andere blijk van waardering willen bezorgen, dan kan dat via het Centraal secretrariaat, Broederenstraat 18a1, 7411 LB Deventer. Wij zorgen dat het bij hem terecht komt.
Houdt u er wel rekening mee dat het secretariaat in de week van 27-31 december gesloten is.

  divider
Kerstcollecte van de PCI: parochiele Caritas instelling
Caritas gaat door, ook in coronatijdpcipng 1473615670

Uit de Kerstflyer van de de PCI:

De kalender is dun, het jaar loopt ten einde. En weer was het een vreemd jaar. Met vooral wat niet kon. Uw PCI heeft zich ingespannen om haar missie, omkijken naar mensen vorm te geven.

In 2020 zijn we gestart met een doosje eitjes rondbrengen aan de mensen die normaal gesproken bezoek ontvangen. Toen de bezoekers niet meer op pad konden, dreigde nog meer eenzaamheid. “Alstublieft, een doosje eitjes om te laten blijken dat de kerk aan u denkt.” En zo rolden we 2021 in. En weer is er die vervelende Covid-19.
De H. Lebuinus is een bloeiende parochie met veel betrokken mensen: in totaal zijn er zo’n 1100 vrijwilligers en 200 bezoekadressen.
Wij merken dat achter de schermen ook veel werk is doorgegaan, denk maar aan het telefonisch contact houden met parochianen. De bijdrage en het werk van de kerstpakketten kon doorgaan.
De PCI (Caritas) werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

De vier pijlers van PCI zijn: fysieke armoedebestrijding, sociale zorg, naastenliefde, omkijken naar mensen, ondersteuning van projecten en niet te vergeten de vrijwilligersondersteuning.

Activiteiten kosten geld. In 2020 konden we geen deurcollecte houden met Kerstmis. En ook dit jaar weer geen deurcollecte met Kerstmis.
U kunt uw blijk van waardering uiteraard storten op
ons rekening nr. NL 09 INGB 0659 9672 94

Kijk voor de volledige flyer van de PCI meer op de site van H. Lebuinus, kopje Diaconie: klik hier voor de directe link.

 divider
 Informatiebijeenkomsten toekomst
 Vanwege de huidige corona-maatregelen zijn we helaas genoodzaakt om twee geplande informatiebijeenkomsten over de toekomst van de parochie en de geloofsgemeenschappen uit te stellen.

* Dinsdagmiddag 11 januari Titus Brandsma Huis gaat niet door
* Zondag 16 januari Broederenkerk gaat niet door
* Ook voor Lettele en Boskamp komen nieuwe data.

Verder staan in januari nog gepland de bijeenkomsten voor Engelbert op dinsdag 25 januari en Schalkhaar op donderdag 27 januari. We houden deze data voorlopig nog aan en zullen begin januari bekijken of het eind januari toch weer mogelijk is.

Het parochiebestuur en het pastoraal team wil graag met de parochianen van alle geloofscentra in gesprek over de toekomst. We hopen dat we dat begin 2022 toch te kunnen gaan doen.

 divider
 

Klik hier om u uit te schrijven van de nieuwsbrief

Broederenstraat 18a1
7411 LB Deventer
Tel:0570 - 609040