Dit jaar vinden er in Deventer in de week van gebed voor de Eenheid gebedsbijeenkomsten plaats in verschillende kerken en geloofsgemeenschappen. Hieronder vindt u het lijstje. 

Zondag 21 januari 10.00 Oecumenische dienst Lebuinuskerk
  10.00 Openingsviering week van gebed in de Nicolaaskerk in Lettele
  10.00 Oecumenische viering in de Dorpskerk in Olst
  19.00 Taiz√© viering in de Basiliek H. Kruisverheffing in Raalte
  19.30 Gebedsbijeenkomst Russische Orthodoxe Kerk
Maandag 22 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst Broederenkerk i.s.m. alumni jongerenklooster
Dinsdag 23 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst + Lectio Divina Klooster Nieuw Sion
  19.00 Oecumenische vesper in Okkenbroek
Woensdag 24 januari 19.00 Oecumenische vesper in de Nicolaaskerk in Lettele
  19.30 Gebedsbijeenkomst Lebuinuskerk
Donderdag 25 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst + gebed op straat Leger des Heils i.s.m. Prayer Station
Vrijdag 26 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst Filadelfia Gemeente
Zaterdag 27 januari 19.30 Gebedsbijeenkomst Koningskerk