De feestdag van de Heilige Lebuinus

5.2 lebuinus statenzaal ww

Het Lebuinus parochiefeest herinnert aan de oorsprong van het christelijk geloof in deze streek. In de achtste eeuw kwam de Engelse monnik Liafwin (‘lieve vriend’) het geloof verkondigen en bouwde het eerste kerkje in Deventer. Zijn naam werd in het Latijn Lebuinus. Hij heeft vonken van geloof gezaaid en sindsdien zijn velen hem gevolgd: mannen en vrouwen die hebben geleefd vanuit het Evangelie.
De parochie wil in zijn voetspoor verder gaan in deze tijd.

2012 lebuinus de schrijn website.1

Sinds de oprichting van de H. Lebuinusparochie (januari 2010) wordt het parochiefeest rond de gedenkdag van de H. Lebuinus gevierd. (2e zondag van november)

Omdat de Lebuinusschrijn zijn vaste plek heeft in de Broederenkerk te Deventer, vieren we hier ons parochiefeest samen met alle geloofsgemeenschappen die onze parochie rijk is.

In het archief vóór 2015 leest u de verslagen van de parochiefeesten in 2010201120122013 en 2014.
In het archief 2015 leest u het verslag van het parochiefeest in 2015.

En hier vindt u het verslag van het Parochiefeest 2016. Dit verslag is verlaat uitgebracht omdat vanwege een computerstoring alle bestanden verloren zijn gegaan. Daarna werd de computer hersteld, werden de bestanden weer van her en der opgevist en kon het verslag gemaakt worden. De charme van het feest in 2016 zat 'm o.a. in het feit dat alle kinderkoren van de parochie waren gekozen om op die dag te zingen - wat natuurlijk ook de nodige ouders, grootouders en andere familieleden de viering deed bezoeken; volle kerk dus!

Intussen is er ook een verslag gemaakt van het parochiefeest 2017. Het bijzondere van deze viering was dat voor het eerst de Lebuinus-penning werd uitgereikt aan vijf parochianen. Helaas was het ook de afscheidsviering van pastoor Joost Baneke, die wegens gezondheidsproblemen nu al met emeritaat moest gaan. Niet minder bijzonder was het geschenk van kunstenares Ela Venbroek aan parochie en kerk: een nieuw beeld van Sint Lebuinus.

@miekedejong en anderen.

De Heilige Lebuinusparochie