Dit is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen' betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, "eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan de dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn Geest reeds gegeven. Maar juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is zo´n aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt in het Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voorafgaand aan het feest van Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.' 
(bron Interkerk)

 

Bid u de Pinksternoveen met ons mee? 

Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest
 die ons werd geschonken. 
Romeinen 5, 5

We wensen je de vruchten van de heilige Geest toe:
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

naar Galaten 5:22

 

 

Terug naar Home

Bid thuis met ons mee