Het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk is een bron van pijn en schaamte. Toch is het belangrijk om daarbij stil te staan.

Heeft u behoefte aan een gesprek met iemand van het pastoraal team over seksueel misbruik in de katholieke kerk, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met iemand van het pastoraal team. U vindt de  contactgegevens hier.

 

Uit de Homilie van pastoor Cornelissen in de Basiliek van Raalte op 9 september 2018

Het is niet altijd eenvoudig om volgeling van Christus te zien.
Lid te zijn van de Kerk.
Deze dagen worden we als katholieken weer zwaar op de proef gesteld.
Onze Kerk is helaas weer negatief in het nieuws geweest.
Het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten.
En ook nog machtspelletjes in het Vaticaan.
Ik merk dat me dat diep raakt! Ik baal d’r van.
Het doet pijn en het maakt me verdrietig.
Wil ik daar nog wel bij horen… een vraag die als vanzelf opkomt!
In ons land kwam in 2010 het misbruik van minderjarigen aan het licht.
De Nederlandse bisschoppen zijn vanaf dat moment intensief bezig om recht te doen aan de slachtoffers van het misbruik.
De Kerk in ons land doet er alles aan om herhaling te voorkomen en de adviezen van de commissie Deetman op te volgen. Dat doet ze goed!
Maar we blijven ermee geconfronteerd worden.
Het plopt iedere keer weer op… uit andere landen…
Een zwaar kruis!
De Kerk zal schoon schip moeten maken, transparanter moeten worden, geen doofpotcultuur en achterkamertjespolitiek.
Dat de past de Kerk van Christus niet.
Zusters en broeders: Blijven we - door al die schandalen heen - ook het goede, het mooie, het schone zien van de Kerk?
Binnen de geloofsgemeenschappen vinden ontzettend veel goede dingen plaats.
Dat kan ons weer moed en hoop geven. Zoals deze viering vanmorgen.
Zoals tal van activiteiten rond Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel.
En wat te denken van allerlei vormen van diaconie en ander dienstbetoon.
Op deze ziekendag (dat is het vandaag ook nog) noem ik het bezoekwerk aan zieken, ouderen, eenzamen.
Zoveel mooie en wezenlijke dingen die we als Kerk doen.
Dat geeft ook moed!

Dat we standhouden, volhouden en mogen groeien in vertrouwen en geloof.

Bisschoppelijk schrijven

Het pastoraal team en het bestuur vinden het belangrijk om het bisschoppelijk schrijven hierover een plaats te geven op de website. De hele verklaring is hier te downloaden.

Broeders en zusters,

Gebed om pijn en schaamte om te zetten in extra toeleg op preventie

De apostel Paulus schrijft wanneer het gaat om de Kerk als lichaam van Christus, dat alle ledematen te lijden hebben wanneer een lidmaat lijdt (1 Korintiërs 12, 26). Op dit moment ervaren velen in onze Kerk opnieuw diepe pijn en schaamte als gevolg van berichten over seksueel misbruik van minderjarigen. Vooral zijn wij begaan met het lijden van de slachtoffers als gevolg van het misbruik. In verschillende werelddelen worden onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat een groot aantal medewerkers van de Kerk zich aan minderjarigen hebben vergrepen. Menig kerkleider blijkt hier niet adequaat tegen te zijn opgetreden.

Bisschoppen en priesters ervaren met allen die meewerken in het pastoraat pijn en schaamte en ook individuele gelovigen lijden onherroepelijk mee als lidmaat van de Kerk.In de Nederlandse kerkprovincie is met het oog op slachtoffers en hun verhalen over misbruik als minderjarigen door bedienaren van de Kerk in de afgelopen zes jaren zorgvuldig werk gemaakt van het bieden van erkenning, genoegdoening en hulp aan slachtoffers. Op basis van onafhankelijk onderzoek door de heer Deetman, geïnitieerd door de Nederlandse bisschoppen en de hogere religieuze oversten, zijn in een gezamenlijke aanpak maatregelen getroffen om misbruik door medewerkers van de Kerk voortaan zo goed mogelijk te voorkomen, met behulp van een landelijke gedragscode, de eis een VOG te overleggen bij een benoeming of aanname als kandidaat-medewerker en van antecedenten.

Door deze maatregelen willen we bereiken dat de R.-K. Kerk in Nederland een veilige plek voor kinderen en jonge mensen is en blijft.

Het beste is als de pijn en ontmoediging die velen momenteel in de Kerk voelen, ons ertoe bewegen alles te doen wat in ons vermogen ligt om slachtoffers van seksueel misbruik de helpende hand te bieden om tot heling te komen. En tevens om blijvend aandacht te hebben voor preventie van seksueel misbruik, opdat iedereen, ook kinderen en jongeren, zich veilig weten in de Kerk, die immers als zending heeft Jezus’ Evangelie van geloof, hoop en liefde in deze wereld uit te dragen. Dat kunnen we niet zonder de ademhaling van het gebed en de viering van de sacramenten. Daarom worden de parochies in de Nederlandse bisdommen alsmede de geestelijk verzorgers gevraagd de volgende voorbede te bidden in de zondagsvieringen van 15 en 16 september a.s.

In Christus verbonden,

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

Voorbede

Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk:

dat God zich in het bijzonder over hen ontfermt en hen door zijn genadegaven tot innerlijke heling mag brengen;

dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat;

dat allen in onze parochies en andere instellingen steeds waakzaam blijven en er alles aan doen om seksueel misbruik voortaan te voorkomen.

Laat ons bidden.