De Veertigdagentijd is de voorbereidingsperiode op de belangrijkste christelijke feestdag Pasen.

veertigdagentijdDe Veertigdagentijd begint op Aswoensdag Deze periode van veertig dagen duurt tot Pasen. Bij het tellen van de veertig dagen worden de zondagen niet meegerekend. Het hoogfeest van Pasen is het begin van de Paastijd.

door de wereld gaat een woord wWat is de belangrijkste christelijke feestdag? Veel mensen zullen zeggen: dat is Kerstmis, want toen is Jezus geboren. Natuurlijk is Kerstmis een groot feest, wij vieren dat God als Mens op aarde is gekomen.

Toch is niet het Kerstfeest maar Pasen het belangrijkste christelijke feest. Waarom? Omdat het de kern van ons geloof raakt. Die kern kun je samenvatten in één klein zinnetje: Jezus, de Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft! Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis. Dan zou Zijn weg een doodlopende weg geweest zijn.

Dit Verrijzenisgeloof is het hart en het unieke van ons christelijke geloof. Wij geloven in een Levende Heer. Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. Dit geldt niet alleen voor Christus zelf, maar voor iedereen die in Hem gelooft. Eens zullen wij allemaal verrijzen.

Tijd van voorbereiding
Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een goede voorbereiding. Daarvoor is de Veertigdagentijd. Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken als: geld, bezit, sport, werk, status e.d. Het is heel goed om daar in deze periode wat meer afstand van te nemen, om los te komen van materiele zaken en te zien wat er leeft in ons hart en wat ons van God afhoudt. Daar is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt voor, om God opnieuw een centrale plaats in ons leven te geven. Vasten  als oefening in zelfbeheersing is ook zeer waardevol in onze persoonlijke groei. 

De Kerk spreekt over 'boete doen' waardoor we proberen te herstellen wat kapot is gegaan, net zoals de vissers hun netten boeten. (repareren).
We worden in deze tijd in het bijzonder uitgenodigd om los te komen van het kwaad en vrij te worden om Gods liefde te kunnen ontvangen, om te bidden voor bekering en om ook meer aandacht te besteden aan het delen met andere mensen in nood. 

Veertigdagentijd in de liturgie
In deze tijd willen wij speciaal nadenken wat het voor ons betekent om christen te zijn. Omdat het een tijd van inkeer is, wordt het Gloria (het Eer aan God) niet gezongen. De kleur in de liturgie is paars.

 

Hernieuwing van de doopbeloften

doop van de heerHeel belangrijk in het leven van een christen is het doopsel. In zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus dat wij door onze doop, waardoor wij met Christus verbonden worden, ook met Hem worden begraven (Rom.6, 3-4). Hij wil daarmee zeggen dat met de doop iets geheel nieuws begint. De zonden worden vergeven en een nieuw leven in Christus wordt mogelijk gemaakt (Paulus zal hierbij vooral gedacht hebben aan volwassenen die zich lieten dopen en daardoor als het ware afstand namen van hun vroegere leven zonder God). Om die reden vond vroeger in de Veertigdagentijd de voorbereiding op het doopsel van mensen plaats die zich tot het christendom bekeerd hadden. Soms gebeurt dit nu nog als een volwassen persoon christen wil worden.
Tijdens de Paaswake krijgen alle gedoopte mensen de gelegenheid om deze doopbeloften te hernieuwen en ons geloof opnieuw te bevestigen.

Bron: Samueladvies

@mdejong