In de eucharistische aanbidding aanschouwen wij Christus in Zijn lijden, sterven en verrijzenis. 
Christus nodigt u uit Hem te danken, te loven, te aanbidden, zijn Woord te horen en u te laten voeden door zijn eucharistische aanwezigheid.

Voor de aanbidding wordt de monstrans met daarin de geconsacreerde hostie (het Sacrament van de Eucharistie) op het altaar geplaatst. In de stilte mogen we biddend voor het Allerheiligst Sacrament onze vreugde en dankbaarheid, ons verdriet en pijn aan Jezus toevertrouwen.

Jezus wacht ook op u!

Vredeskapel 
Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar 
Iedere woensdag : 18.00 tot 19.00 uur 
  met aansluitend Eucharistieviering
   en biechtgelegenheid vanaf 18.30 uur

U kunt zich ook thuis in gebed met ons en de Kerk verbinden. 
Nieuw: Gebedsboekje met Aanbiddingsgebeden en Aanbiddingsliederen @mdjong