Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

Het ABC van de Goede Week

In de Goede Week gedenken de christelijke kerken het lijden en sterven van Jezus Christus.
Op Paaszondag wordt de verrijzenis van Jezus uit de doden gevierd. Dat gebeurde meer dan 2000 jaar geleden in Jeruzalem.
Het is het belangrijkste feest van de Kerk, belangrijker bijvoorbeeld dan Kerstmis.
In het ABC van de Goede Week  worden de belangrijkste gebeurtenissen, gebruiken, feest- en gedenkdagen van de Goede Week en Pasen op een rij gezet. 

@mdejong