Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

De Chrismaviering in de Mariakerk te Apeldoorn
ChrismavieringDe Chrismamis is een Eucharistieviering voor het gehele Aartsbisdom Utrecht.
Iedereen is dan ook van harte welkom.

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijdingen en voor de consecratie van kerken en altaren.

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Hoofdcelebrant:Willem kard. Eijk.

Na afloop ontvangen de vertegenwoordigers van de parochie (en onze geloofscentra) de H. Oliën voor gebruik in eigen parochie.
Vervolgens worden in onze geloofscentra tijdens de Eucharistieviering van Witte Donderdag de H. Oliën door deze vertegenwoordigers plechtig overhandigd aan de celebrerende priester.

@mdejong