abc goede week

De Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus wordt in alle geloofscentra gevierd.

graf verrezen heer

Eucharistievieringen

 

Zie het vieringenrooster


na de viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken!

@mdejong