Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

peuterpassieverhaal 1Peuterpassieverhaal
op rijm om voor te lezen

De week voor Pasen komt eraan,
de Goede Week, een week met een traan,
toen is Jezus doodgegaan.

Palmpasen

Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen
Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!
Hoi, hoi! Onze koning roept iemand vooraan.

Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog een keer met vrienden.
Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.
Hij bidt, Hij dankt God, schenkt wijn en deelt brood
en zegt: "Blijf dit nadoen na mijn dood".

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht
en naar een gevangenis toegebracht.
Op vrijdag roept ieder met luide stem:
"Weg met hem, aan het kruis met hem!"

Goede vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt Hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept Hij: "Het is volbracht".
De middag wordt donker als de nacht.

Stille zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles naar en dood.
De Heer is weg, ze geloven het niet.
Ze zitten en zuchten van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog voor het licht van de dag
gaan enkele vrouwen naar het graf.
Het is leeg! En er zit een engel die zegt:
"Zoek hem  niet waar je hem had neergelegd!"

"Jezus leeft! Hij is, echt waar! opgestaan!"
Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.
Ze werden niet zomaar geloofd, maar goed...
Een paar hebben Jezus zelfs nog ontmoet.

Pasen

Dat is wat wij ook geloven vandaag,
we maken van Pasen een vrolijjke dag.
Jezus leef, God laat ons nooit in de steek.
En daarom... heet het een Goede Week!

abc goede weekpeuterpassieverhaal 2