Mariale Priester BewegingIedere 1e zaterdag van de maand is het Priesterzaterdag, een gebedsdag van de Mariale Priester Beweging in de H. Willibrordkerk in Boskamp.

Komt u meebidden voor de triomf van het Onbevlekte Hart van Maria? Komt u meebidden voor de noden in de wereld en de intenties die we allen in ons hart dragen?

 Dagindeling 
 10.00 - 12.00 uur :   gebeden, rozenkrans, toewijding aan Maria, Marialiederen
 12.00 - 13.00 uur :  pauze
 13.00 uur:  H. Mis, Lof en uitstelling, gebeden, gezangen
 14.30 uur:  afsluiting

 Er is tevens gelegenheid om te biechten.

Meer informatie bij Trudie Ulfman: 0570-563958

 

gezegend zij god w

Gezegend zij God

Gezegend zij God, gezegend zij zijn heilige naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de naam van Jezus.
Gezegend zij zijn heilig hart.
Gezegend zij zijn heilig bloed.
Gezegend zij Jezus in het heilig sacrament des altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in zijn engelen en in zijn heiligen.

@mdj