Mariale Priester Beweging

Al vele decennia wordt in Salland door leden van de Mariale Priesterbeweging op de 1 e zaterdag van de maand een gebedsdag gehouden. Ooit begon deze gebedsgroep in Klooster Sion, daarna  in de kerk van Wijhe en de laatste jaren in de kerk van Boskamp.

Sinds februari 2022  is de bijeenkomst
elke eerste zaterdag van de maand
in de Basiliek van de Kruisverheffing in Raalte,
van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.

We volgen het programma zoals het vanuit Fatima wordt aangegeven.

De dag begint met een korte overdenking en een lied.
Dan wordt de gehele rozenkrans gebeden voor de vele noden en intenties voor Kerk en wereld, in het bijzonder om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en voor goede huwelijken.

Er is onderwijl gelegenheid om het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Aansluitend aan de rozenkrans is
er stille aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en de ochtend wordt afgesloten met een Eucharistieviering.

De pastores De Bekker en Cornelissen van de parochies H. Kruis en H. Lebuinus begeleiden de gebedsochtenden om beurten. 
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen!


Meer informatie bij Trudie Ulfman: 0570-563958

 

gezegend zij god w

Gezegend zij God

Gezegend zij God, gezegend zij zijn heilige naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de naam van Jezus.
Gezegend zij zijn heilig hart.
Gezegend zij zijn heilig bloed.
Gezegend zij Jezus in het heilig sacrament des altaars.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel.
Gezegend zij de naam van Maria, maagd en moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere bruidegom.
Gezegend zij God in zijn engelen en in zijn heiligen.

@mdj