Taizé vieringen

In het Bourgondische dorp Taizé stichtte broeder Roger in 1940 een oecumenische broedergemeenschap.
Sinds de jaren 60 trekt deze gemeenschap veel jongeren aan, vanuit Europa en daarbuiten, die meestal een week in Taizé verblijven. Tijdens een week in Taizé staan gebedsvieringen, gesprekken en ontmoetingen centraal.

De vieringen, die in Taizé drie keer per dag plaatsvinden, zien er anders uit dan een gemiddelde kerkdienst. Kenmerkend voor de vieringen zijn het lange stiltemoment en de liederen die gezongen worden. Dit zijn hele korte gezangen, woorden uit de Bijbel of Traditie, die meerdere malen herhaald worden.

In de lijn van Taizé zijn er ook in onze parochie Taizévieringen:

  • taize kruis wsinds 1991:     Oecumenisch meditatief avondgebed in de Broederen iedere woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur
  • sinds 2015: Taizéviering in Engelbert Wijhe + Boerhaar op woensdagen van 19.00 - 19.30 uur

taize 4w

@mdj