Binnen onze kerkgemeenschap zijn er veel vrijwilligers actief. Velen verrichten hun activiteiten in een werkgroep. Anderen zijn individueel werkzaam. Hieronder de namen en telefoonnummers van de meeste contactpersonen. Mutaties graag doorgeven aan het parochiesecretariaat.

Werkgroep Contactpersoon  Telefoon
Coördinatoren Schalkhaar BOG, beheer onroerend goed: Wim Lucassen 0570-636325
  PCG = Pastorale Coördinatie Groep, Annemarie Bouwman 0570-651169
  BAB = Beheergroep Administatie en Budgetten, Marian Ellenbroek  
Kosters Tonnie de Witte 0570-657315
  Antoon Beltman  
  Hein Spoolder  
  Claartje Zomer  
Secretariaat Nicolaaskerk Schalkhaar Diny de Lange 0570-622834
Avondwake Nolda Harleman 0570-623846
Brugkoor Elly van Dijk 0570-621759
Cantorgroep Trees de Lange 0570-629156
Gezinsviering Rob van den Berg 0570-608861
Jeugdkoor Young Voices Rob van den Berg 0570-608861
Huwelijksvoorbereiding Centraal secretariaat 0570-609040
Kerkbalans Willie Hurenkamp 0570-627844
Kerkhof Martin Groot Koerkamp 0570-609040
Kerkradio Willie Hurenkamp 0570-627240
Koetshuis secretariaat 0570-622834
Ledenadministratie Hans Haverkamp 06-13585277
Maria van Frieswijk feestdag Annemarie Bouwman 06-30335404
Nicolaaskoor Jan den Hartog 06-30856676
Pastoraal team Marc Brinkhuis 06-33756089
't Zout (en bezorging)   0570-630105
Vredeskapel / opbaarruimte Jan Kleverkamp 0570-633999
Website Annemarie Bouwman 06-30335404