HELAAS IS HET JONGERENPASTORAAT OPGEHEVEN

 Op vrijdag 16 april 1993 is het jongerenpastoraat opgestart.

Doelstelling:

Het jongerenpastoraat (JP) Wijhe en Boerhaar wil jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uitnodigen om "christen zijn"in deze tijd vorm te geven. Vanuit deze visie wil zij jongeren begeleiden in hun levenskeuzes, hun zorgen, hun vragen en hun antwoorden.
Tijdens thema-avonden en andere bijeenkomsten wil het JP ruimte scheppen, waarin jongeren "zichzelf kunnen zijn. In die ruimte moet plaats zijn voor ontmoeting, door het delen van elkaars gevoelens, meningen, vragen en het leren omgaan met mogelijkheden en grenzen. Dit doel wil het JP bereiken door middel van diverse vormen van gesprek en gezelligheid in bijeenkomsten van jongeren met hun beleid(st)ers.
Verschillende groepen.
Het JP kent zes actieve groepen, waarvan vijf groepen zich bezig houden met thema-avonden en diaconie. Elke groep draait in principe drie jaar. De startende groep bestaat uit jongeren, die net de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs hebben genomen. Na drie jaar kunnen de jongeren overstappen naar een zogenaamde 16+ groep. Ook kunnen jongeren die 16 jaar of ouder zijn, meedoen met de activiteiten van "Lets Go".

Programma:

Het scheppen van een sfeer van veiligheid en zekerheid is een belangrijke voorwaarde. Een goede avond biedt zowel spanning als ontspanning. De onderwerpen van gesprek worden min of meer door de jongeren zelf aangereikt en sluiten aan bij de belevingswereld van de jongeren zelf. Elk schooljaar zijn er per groep zes bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kunnen thema-avonden, excursies of gezamenlijke activiteiten zijn.
Tijdens de drie jarige periode wordt er een opbouw in het programma aangebracht. Jaarlijks wordt er voor hen een Adventsvoettocht en een algemene afsluiting gehouden. De 16+ groep fungeert als een soort klankbord; na drie jaar JP kunnen jongeren meer vrijblijvend deelnemen aan activiteiten, die andere jongeren zelf (met ondersteuning van begeleid(st)ers organiseren. Geprobeerd wordt drie activiteiten per schooljaar te houden.

Jongerenvieringen:

De werkgroep "jongerenviering" wil jongeren bewust maken van hun geloof, door vieringen aan te bieden, die bij hun belevingswereld aansluiten. De werkgroep wil het katholieke geloofsgebeuren vertalen naar "jongerentaal", zodat deze jongeren dit geloof meer zien als iets van hen zelf. Daarnaast wil de werkgroep het JP in Wijhe en Boerhaar door middel van liturgische vieringen aan de (overige) parochianen presenteren.
Twee maal per schooljaar wordt er een jongerenviering georganiseerd. Bij de voorbereiding en in de vieringen betrekt de werkgroep de jongeren zoveel mogelijk.

Eigen ruimte:

Voor thema-avonden en vergaderingen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van "De Mozaiek" van de R.K.Kerk Wijhe.

Vrijwilligers:

Om de diverse activiteiten te kunne organiseren, doet het JP regelmatig een beroep op een groot aantal vaste begeleid(st)ers en vrijwilligers.
Mocht u zelf als groepsleider actief willen worden, dan kunt u contact op nemen met:
Clazien Broekhoff
Pastoraal werker, jongerenpastoraat
tel.: 06-83202244
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.