De werkgroep Kerk en Samenleving (KESA) is voortgekomen uit de werkgroep rond het thema "verliezen en werken". De doelstelling van de werkgroep is:
Een klankbord zijn voor de samenleving;

  • Aandacht hebben voor groepen van mensen of mensen individueel die in de knel zijn gekomen of dreigen te komen;
  • Elkaar informeren over gesignaleerde knelpunten of ontwikkelingen;
  • Activiteiten organiseren die tot doel hebben de situatie van mensen te verbeteren en/of werken aan bewustwording.

De Caritas maakt deel uit van de werkgroep KESA.
De KESA wordt begeleid door het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering in Overijssel (K.C.W.O.). Eén van de activiteiten van de werkgroep KESA was het interkerkelijk beraad "Mens en Werk".
Vanuit dit beraad is de clientenraad "Soza"opgestart. Deze clientenraad functioneert zelfstandig.
Wat heeft de KESA concreet gedaan:- Verzorging van de viering rond de dag van de arbeid;
Activiteiten in de week van de diaconie;

  • Koffiedrinken in het Weytendaal na de H.Mis;
  • Ontmoeting op locatie "burgers en boeren".
  • Opstarten rouwpastoraat.

Voor nadere informatie:
Mevr. Dinie Bult,
Morgenster 9,
8131 GC WIJHE.
Tel.: 0570-522952

Ineke Middelkamp
Gerda Nijboer
Silvia Klein Hofmeier