Per jaar worden vijf oecumenische vieringen gehouden, waaronder de dienst in de Vredesweek, een Taize-viering en een Pinksterviering. De oecumenische vieringen zijn door hun eenvoudige vorm heel geschikt om met elkaar het christelijke geloof te beleven. Het is een moment van bezinning. Samen luisteren naar een bijbeltekst, zingen en bidden om zo God te loven, te eren en te danken.Het karakter van de oecumenische viering wordt bepaald door een aantal punten:Het is een lekendienst: d.w.z. leden van de Wijhese kerken bereiden de dienst voor, ondersteund door één van de pastores, en leiden de dienst.Bij de voorbereiding gaan we uit van al het gemeenschappelijke in de kerken.Er is aandacht voor de plaats die muziek inneemt en ook het beleven van een stiltemoment is bedoeld om de aandacht vast te houden bij datgene wat gelezen is.In de kerkbladen wordt de tijd en de kerk waar de viering gehouden wordt aangekondigd. We hopen veel mensen te ontmoeten bij de oecumenische vieringen.


Contactpersoon:
Wilma.Schilder,
Geert Grooteweg 37
8015 PM WINDESHEIM
tel.: 0529-497682