Het geloofscentrum De Broederen behoort tot de Heilige Lebuinusparochie. Het parochiebestuur heeft drie coordinatoren aangesteld voor de Broederen. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Klih hiernaast op "Coordinatie".

De werkgroepen zijn ingedeeld naar taak en per taakgebied op alfabet gezet. Als volgt:

Vieren

 • Acolieten
 • Avondgebed
 • Bloemen
 • Kosters
 • Koren en organisten
 • Lectoren
 • Misdienaars
 • Parochiaan-voorgangers

Sacramenten

 • Doop
 • Eerste Communie
 • Vormsel
 • Huwelijk

Zorgen

 • Bejaardenzorg
 • Meester Geerts Huis
 • Spreekuurgroep

Gemeenschap zijn

 • Bloegengroet
 • Creaclub
 • Koffiegroep
 • Nieuwkomers
 • Programmaraad Broederen
 • Website
 • Welkomstgroep

Beheren

 • Collectanten
 • Cultuurfonds
 • Ledenadministratie
 • Kerkewacht
 • Klussengroep
 • Tegelgroep
 • Tuinonderhoudgroep

Werken in breder verband

 • Kleine kerkgemeenschappen
 • Stichting Centrum voor Moderne Devotie