Voor informatie doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk verwijzen we u naar deze link - of klik op "Broederen Deventer", of naar het centrale parochiesecdretariaat, tel.0570-609040. Zie ook het parochieblad 't Zout, ook hier op de website te zien.