ziekenzalving 2in 't Weijtendael te Wijhe

Wilt u de ziekenzalving ontvangen?
Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij

  • Ineke Huis in 't Veld (0570-523786)
  • Jan Arink (0570-523247)
  • Therees Zwartjens (0570-522373)
  • Riky Nijkamp (0570-522521)

Ziekenzalving

Volledige overgave

Een mens is zo jong als hij/zij zichzelf voelt -zegt de reclame ons. Maar dat kan ook betekenen dat mensen die niet zo oud zijn, zich toch een mens van de dag kunnen voelen.

Sommigen komen in aanraking met ‘het medisch circuit’ en ontdekken, soms plotseling, soms gaandeweg, dat ze echt kwetsbaar worden. De ziektes die hen overkomen worden ervaren als een aantasting van de gezondheid, niet voor eventjes, maar voortdurend. Als er gevraagd wordt “Hoe gaat het?” is het antwoord: “Het gaat goed, maar wordt niet beter”.... of “naar omstandigheden, goed “.... We vragen dan maar niet meer naar de omstandigheden, want daar hebben we een vermoeden over. In zulke omstandigheden is blijvend geloven niet altijd gemakkelijk.

ziekenbed

Deze ervaring is heel oud. De kerkgemeenschap weet dat mensen in zulke omstandigheden ondersteuning nodig hebben. Natuurlijk bezoek en medeleven. En we geven elkaar tekens van die nabijheid in de vorm van bloemen, kaartjes, attenties. Het teken dat God mensen juist in hun zwakheid wil steunen en nabij wil zijn, brengt de kerkgemeenschap tot uitdrukking in het Sacrament van de Zieken, het sacrament van de zwakkeren (volgens een letterlijke vertaling uit het latijn).

Handoplegging en zalving zijn de kenmerkende gebaren. Maar eigenlijk gaat het weer om een totaal ritueel. Bij een sterfbed bidt ook de gemeenschap van de familie en legt het lot van de stervende in Gods handen. Bij een gemeenschappelijke ziekenzalving laten al die individuele mensen met die open handen die gezalfd gaan worden hun overgave zien. Met recht spreken we van vieren. Het is een intens feestje van ‘loslaten’. En dat geeft kracht om te leven, op een andere manier. Sterker dan te voren Met Gods Hulp…

Waar en wanneer

De gemeenschappelijke ziekenzalving wordt in de Lebuinus parochie regelmatig en op verschillende plekken in grotere groepen gevierd. Mensen krijgen daarvoor een uitnodiging. In dringende omstandigheden kan het ook privé gebeuren. Voor direct contact kunt u dan de Pastor van dienst bellen. Zie bovenaan deze website.

Leo Geurts

materiaal zalving.1